Home / Le Nguyen

Le Nguyen

Hàm PRODUCT trong Excel – Hàm nhân trong Excel

Khi làm việc với bảng số liệu Excel, để tính phép nhân với một số liệu lớn, phức tạp chúng ta phải sử dụng hàm PRODUCT. Việc sử dụng hàm PRODUCT giúp công việc tính phép nhân nhanh hơn khi phải làm việc với nhiều mảng, nhiều số liệu. Trong bài viết …

Xem thêm

Hàm lấy phần nguyên trong Excel

Bài viết hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về cách lấy phần nguyên của 2 hàm INT và hàm QUOTIENT. Trong quá trình sử dụng chúng ta thường có sự nhầm lẫn của 2 hàm, chính vì thế mà bài viết hôm này sẻ cùng tìm hiểu về cách …

Xem thêm

Cách ẩn, hiện Sheet trong Excel

Khi làm việc với bảng tính Excel, chúng ta có quá nhiều Sheet để tính toán điều đó làm chúng ta bị rối hay nhưng Sheet quan trọng không muốn cho mọi người xem chúng ta cần ẩn Sheet đi. Bài viết hôm nay cùng hướng dẫn mọi người cách …

Xem thêm

Cách chèn bảng Excel vào Word

Bài viết hôm nay cùng hướng dẫn mọi người cách chèn bảng, file Excel vào Word. Việc chèn bảng tính từ Excel giúp chúng ta đơn giản, thuận tiện hơn trong quá trình làm việc. Bài viết sau đây cùng hướng dẫn mọi người cách chèn bảng, file Excel vào …

Xem thêm