Phần mềm


Home / Phần mềm / Tải phần mềm auto click Jitbit Macro recorder kèm license key

Tải phần mềm auto click Jitbit Macro recorder kèm license key

Macro Recorder là một phần mềm ghi lại rất cả thao tác trên máy tính của bạn như: sử dụng chuột, gõ bàn phím, và ghi âm thanh. Phần mềm Jitbit Macro Recorder là một phần mềm tự động hóa mạnh mẽ nhất hiện nay.

Các tính năng phần mềm Macro Recorder

  1. Quay lại Macro Chuột và Bàn phím.
  2. Ràng buộc các macro để các phím nóng.
  3. Trình biên dịch file EXE.
  4. IF-THEN câu điều kiện.
  5. Tăng tốc độ phát lại Macro.
  6. Nhập khẩu xuất khẩu các Macro
  7. “SMART-Rec” chuột tọa độ ghi âm.

Và còn rất nhiều tính năng hỗ trợ rất thú vị ở phiên bản pro của Macro Recorder. Và chúng ta sẻ đến với phần cài đặt và kích hoạt key bản quyền cho phần mềm Macro Recorder.

Tải và cài đặt phần mềm Jitbit Macro Recorder.

Tải phần mềm Jitbit Macro recorder 5.8: Download

Tải phần mềm Auto Click Macro Recorder: Download

  1. Cài đặt Macro Recorder phiên bản dùng thử qua file MacroRecorderSetup.exe
  2. Sau khi cài đặt > Run> Jitbit Macro Recorder.
  3. Sử dụng các key kích hoạt dưới đây cung cấp chi tiết kích hoạt cho đăng ký của Macro Recorder Jitbit Pro.

Danh sách Key kích hoạt phần mềm Macro Recorder Pro Full (Không thay đổi tên) kèm trong file download

Mục Lục