Home / Tài liệu CNTT / Lập trình Python / Automate the boring stuff with python, 2nd edition Pdf

Automate the boring stuff with python, 2nd edition Pdf

Automate the boring stuff with Python tổng hợp kiến thức và bài thực hành Python cơ bản cho người mới bắt đầu.

Nếu bạn từng tốn hàng giờ liền chỉ để đổi tên các tệp hay cập nhật hàng trăm cột spreadsheet, thì hẳn bạn cũng đã quá ngán ngẩm với những task tẻ nhạt này. Nhưng không sao vì giờ đây bạn đã có chiếc máy tính để làm những điều này thay bạn.

Trong quyển sách này, bạn sẽ học cách sử dụng Python để viết các chương trình mà có thể hoàn thành những việc bạn mất hàng giờ để làm chỉ trong vài phút! 1 khi bạn đã thành thục các kỹ năng cơ bản của lập trình, bạn sẽ tạo ra được các chương trình Python mà sẽ thực thi 1 cách dễ dàng việc tự động hóa 1 cách hữu ích và ấn tượng.

Ngoài ra quyển này cũng thích hợp cho các newbie, bạn không cần kinh nghiệm về lập trình để bắt đầu cũng như giúp bạn viết các chương trình hết sức thực tiễn và thấy được ngay kết quả.

Download: PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *