Excel


Home / Office / Excel / Tổng hợp bài tập Excel từ cơ bản đến nâng cao có lời giải

Tổng hợp bài tập Excel từ cơ bản đến nâng cao có lời giải

Với các bạn đang học Excel thì việc làm bài tập Excel giúp các bạn học các hàm và thao tác trên Excel được tốt hơn.
Bài viết này sẽ chia sẻ với các bạn tài liệu tổng hợp các bài tập Excel từ cơ bản đến nâng cao có lời giải. Trong phần tài liệu Excel này gồm hơn 70 bài tập Excel giúp các bạn có thể thực hành và hiểu hơn về cách tính, cách sử dụng các hàm trong Excel.

Các dạng bài tập như:
Các hàm xử lý chuỗi
Các hàm ngày tháng thời gian
Bảng tính tiền nước
Bảng kết quả học tập
Bảng điểm học sinh
Bảng kê hàng tồn kho
Báo cáo tình hình kinh doanh
Bảng thống kê bán hàng
Báo cáo doanh thu
Xếp loại điểm thi
Kết quả tuyển sinh
Bảng thống kê và tiêu thụ
Thống kê cuộc gọi
Xếp loại và tiền thưởng
Bảng tính tiền khách sạn
Xử lý điểm thi
Bảng kiểm tra chất lượng
Bảng lương
Bảng tính tiền ks
Bảng tính tiền thuê xe
kết quả thi tuyển sinh
…..
Các bạn có thể xem qua.

Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn học Excel.

Download Bài tập Excel 1: Here
Download Bài tập Excel 2: Here