Thủ thuật WordPress


Home / WordPress / Thủ thuật WordPress / Các cách hiển thị thẻ Tags trong WordPress

Các cách hiển thị thẻ Tags trong WordPress

1. Tag là gì?

Tag (thẻ) là những cụm từ ngắn gọn nhưng thể hiện một cách súc tích nội dung đang được đề cập tới trong bài viết. Những bài viết được đánh dấu tag giống nhau sẽ được gộp chung vào một nhóm, tức là các bài viết đó có sự liên quan.

Tag khác với keyword (từ khóa) ở chỗ keyword là chủ đề lớn nhất mà bài viết đang trực tiếp hướng tới, tag cũng khác category (chuyên mục), là nơi gom các bài viết có cùng chủ đề.

2. Tạo Tag thế nào?

Có 2 cách để bạn tạo tag cho bài viết.

*/ Cách thứ nhất bạn chọn Post => Tags

*/ Cách thứ 2 bạn tạo khi viết một Post mới. Bạn Add New Post. Kéo chuột xuống dưới nhìn bên phải sẽ thấy phần tạo Tag

Bạn muốn sửa hay xóa Tag rất đơn giản, bạn có thể click nút x như hình trên hoặc vào Posts =>Tags và edit, delete tương tự như category.

Như vậy là quá trình tạo Tag trong WordPress đã hoàn thành

3. Hiển thị tag trong bài viết

Nhiều theme WordPress hỗ trợ hiển thị tag luôn trong bài viết, tuy nhiễn cũng có những theme không hỗ trợ. Nếu bạn muốn hiển thị chúng, hãy chèn một trong những đoạn code sau vào single.php, đặt ở đâu tùy ý, có thể trước tiêu đề bài viết, cuối bài viết, bất cứ đâu bạn cho là phù hợp.

Mặc định

Mặc định danh sách các thẻ tag với mỗi tag (nếu nhiều hơn 1) được tách riêng rẽ bởi dấu phẩy (,) và tiền tố “Tag” đầu dòng:

Phân cách bởi dấu phẩy

Hiển thị danh sách tag sau đó xuống dòng

Phân cách bởi mũi tên

Hiển thị các liên kết tới tag, ngăn cách các tag bởi dấu mũi tên (>) và tiền tố “Social Tagging” đầu dòng:

Phân cách bởi dấu chấm tròn

Hiển thị liên kết tới tag, ngăn cách các tag bởi dấu chấm tròn (•), tiền tố “Tagged with” và sau đó xuống dòng:

Hiển thị dạng danh sách

Hiển thị mỗi tag trên một dòng:

Có thể tùy biến thêm với CSS, điều đó phụ thuộc vào tính thẩm mỹ của bạn!

Mục Lục