Home / Office / Word / Cách chèn ảnh vào Word 2010, 2013, 2016

Cách chèn ảnh vào Word 2010, 2013, 2016

Chúng ta có một đoạn văn bản Word, chúng ta muốn chèn hình ảnh vào bài viết, để cho bài viết được trực quan hơn. Chính vì thế mà bài viết hôm nay cùng hướng dẫn cách chèn, căn chỉnh hình ảnh phù hợp nhất trong Word.

Các bước thực hiện chèn hình ảnh vào văn bản Word:
Bước 1: Chọn vị trí cần chèn ảnh –> Chọ Insert –> Tiếp chọn Pictures

Bước 2: Sau khi chọn Pictures –> Xuất hiện cửa sổ Insert Pictute –> Chọn nơi chưa hình ảnh để chèn vào văn bản

Đây là kết quả sau khi chèn hình ảnh vào Word –> Chúng ta có thể dữ chuột vào góc của ảnh để thủ nhỏ hình ảnh nếu ảnh quá lớn.

Sau khi đã thực hiện các bước chèn ảnh vào Word, chúng ta thực hiện căn chỉnh hình ảnh sao cho phù hợp vào theo ý của mình.

1. Căn chỉnh hình ảnh với văn bản
Ở đây chúng ta căn chỉnh ảnh sao cho văn bản được hợp nhau và chuyên nghiệp.
Bước 1: Sau khi đã chèn hình ảnh vào word và thủ nhỏ hình ảnh –> (1) Chúng ta Click vào hình ảnh –> (2) chọn Format –> (3) chọn Wrap Text.

Bước 2: Sau khi chọn Wrap Text –> Xuất hiện các lựa chọn để căn chỉnh hình ảnh –> ở đây ta chọn Through.

Đây là kết quả sau khi chọn Through.

2. Thay đổi vị trí hình ảnh
Để thay đổi vị trí hình ảnh –> Chúng ta chọn Format –> chọn Position –> ở đây chúng ta chọn vị tri hình ảnh tùy chọn.

Đây là kết quả sau khi chọn chèn ảnh vào đầu tiên bên trái.  Chúng ta có nhiều lựa chọn hơn với –> More Layout Options

Lời kết:
Bài viết trên đây là hương dẫn mọi người cách chèn, căn chỉnh hình ảnh ở trong văn bản Word. Việc chèn hình ảnh vào Word một cách hợp lý giúp đoạn văn bản được chuyên nghiệp hơn. Hy vọng sau khi đọc bài viết trên, các bạn sẻ thực hiện dễ dàng việc chèn, căn chỉnh hình ảnh trong Word.
Chúc các bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *