Thủ thuật máy tính


Home / Thủ thuật / Thủ thuật máy tính / Cách chia, gộp ổ cứng trong Windows 10 không cần phần mềm

Cách chia, gộp ổ cứng trong Windows 10 không cần phần mềm

Trong quá trình sử dụng máy tính vì một lý do nào đó mà bạn cần chia lại ổ cứng hay gộp 2 ổ lại với nhau. Nếu bạn chưa biết cách làm thì hãy tham khảo bài hướng dẫn dưới đây.

Cách chia ổ cứng Windows 10 không cần phần mềm

Hướng dẫn nhanh: Chọn This PC > Chọn Manager > Chọn Disk Management > Click phải phân vùng muốn chia > Chọn Shrink Volume > Điền dung lượng vào ô Enter the amount of space to shrink in MB > Nhấn Shrink New Simple Volume > Next > Nhấn Finish.

Cách gộp ổ cứng Windows 10 không cần phần mềm

Lưu ý: Bạn chỉ có thể gộp các phân vùng ổ cứng ở gần nhau lại với nhau. Trước khi gộp bạn cần sao lưu chuyển dữ liệu sang ổ khác.

Hướng dẫn nhanh: Chọn This PC > Chọn Manager > Chọn Disk Management > Click phải phân vùng cần xóa > Chọn Delete Volume > Chọn Yes > (Nếu ổ vừa xóa vẫn hiển thị màu xanh thì bạn cần chuột phải vào ổ và chọn Delete Partition lúc này ổ sẽ hiển thị màu đen như hình) > Chuột phải vào phân vùng ổ cứng bên cạnh (chỉ có thể gộp 2 ổ cạnh nhau)> Chọn Extend Volume > Chọn Next > Chọn lượng dung lượng cần gộp > Nhấn Next > Nhấn Finish.

Xem thêm:

Mục Lục