Excel


Home / Office / Excel / Cách chọn, bỏ chọn vùng in trong Excel 2016, 2013, 2010

Cách chọn, bỏ chọn vùng in trong Excel 2016, 2013, 2010

Bài viết viết này chia sẻ cách in một vùng chọn hay bỏ chọn vùng in trong Microsoft Excel 2010, 2013, 2016 chỉ với một vài thao tác đơn giản.

Cách chọn vùng in trong Excel

1. Kéo và chọn các ô mà bạn muốn xác định là vùng in.

2. Đi tới tab Page Layout trên Ribbon. Trên nhóm Page Setup (Thiết lập Trang) > nhấp vào Print Area (Khu vực in) > Set Print Area (Thiết lập khu vực in).

Khi bạn muốn in nhiều vùng khác nhau: Giữ phím Ctrl và nhấp để chọn các vùng muốn in. Mỗi vùng in được in trên trang của chính nó.

Bạn không cần phải in ngay bảng tính khi mọi vùng in được giữ lại trong tài liệu lúc bạn lưu bảng tính.

Cách bỏ chọn (Xóa) vùng in trong Excel

Khi nhận thấy sai, rất dễ dàng để bạn có thể xóa lựa chọn và bắt đầu lại.

1. Nhấp vào bất kỳ nơi nào trên bảng tính mà bạn muốn xóa vùng in.

2. Chuyển đến tab Page Layout (Giao diện trang). Trong nhóm Page Setup (Thiết lập trang), nhấp vào Clear Print Area (Xoá khu vực in).

Bước này sẽ xóa tất cả các vùng in trên bảng tính của bạn trong một lần click.

Cách mở rộng thêm vùng in trong Microsoft Excel

Bạn bỏ lỡ chọn một vài ô? Bạn có thể thêm chúng vào khu vực in với một lệnh duy nhất nhưng điều này sẽ chỉ làm việc cho các ô liền kề. Nếu các ô mới không nằm cạnh vùng in, Excel sẽ tạo một vùng in mới cho các ô đó và chúng sẽ được in trong một trang riêng.

Trên sheet trong Excel, chọn các ô mà bạn muốn thêm vào vùng in hiện có.

Chuyển đến tab Page Layout Page Setup Print Area Add to Print Area.

Hãy nhớ luôn in những gì mà bạn cần để hiển thị. Tính năng Print Area không chỉ là một tính năng tiết kiệm mực mà còn làm ra ma trận các con số hoặc đồ thị dễ hiểu hơn.

Xem thêm:

Mục Lục