Home / Office / Excel / Cách cố định dòng, cột trong Excel

Cách cố định dòng, cột trong Excel

Trong quá trình làm việc trên Excel, với một bảng dữ liệu nhiều làm cuộn đi mất phần tên cột hoặc tên dòng làm cho việc làm việc hay bị nhầm lẫn.

Để giải quyết việc vấn đề trên, hôm nay cùng hướng dẫn với mọi người cách cố định cột, cố dòng giúp tránh việc sai sót, nhầm lẫn trong quá trình làm việc.

Cách cố định dòng Excel:
Trong cố định dòng chúng ta có cố định 1 dọng và cố định nhiều dòng trong Excel

Cách cố định 1 dòng Excel:
Để có định 1 dòng chúng ta (1) chọn View  –> (2) chúng ta chọn Freeze Panes  –> (3) Chúng ta chọn  Freeze Top Row –> Thế là hoàn thành việc cố định 1 dòng.

Cách cố định nhiều dọng Excel:
(1) Đặt con trỏ chuột ở vị trí ô A3  –> (2) chọn View  –> (3) Kích chọn Freeze Panes –> (4) Chúng ta chọn Freeze Panes –> vậy là chúng ta hành thành việc cố định nhiều dòng.

Chú thích: Tùy vào số lượng của chúng ta muốn cố định dòng mà đặt vị trí con trỏ chuột vào ô phù hợp. Ở hình ảnh dưới chúng ta chỉ cố định 2 dòng nên chúng ta đặt con trỏ chuột ở Vị Trí Ô A3, Nếu chúng ta muốn cố định 3 dòng thì đặt vị trí ô A4

Cố định cột Excel:
Trong có định cột chúng ta có cố định 1 cột và cố định nhiều cột Excel

Cố định 1 cột Excel:
Để cố định 1 dòng Excel (1) chúng ta chọn View  –> (2) Chọn Freeze Panes  –> (3) chúng ta chọn  Freeze First Column  –> Thế là chúng ta hoàn thành việc cố định 1 cột excel

Cố định nhiều cột Excel:
(1) chúng ta đặt con trỏ chuột ở vị trí ô C1  –> (2) Chúng ta chọn View –> (3) Chúng ta chọn Freeze Panes –> (4) Chúng ta chọn Freeze Panes –> vậy là chúng ta hành thành việc cố định nhiều cột.

Chú thích: Tùy vào số lượng cột chúng ta muốn cố định, chúng ta chọn đặt vị trí con trỏ chuột phù hợp. Ở Bài viết chúng ta cố định 2 cột nên chúng ta đặt con trỏ chuột ở vị trí C1 Nếu muốn cố định 3 cột thì đặt con trỏ cuột ở vị trí D1…

Cố định dòng và cột trong Excel:
Chúng ta (1) đặt vị trí con trỏ chuột ở C3  –> (2) Chúng ta chọn View –> (3) Chúng ta chọn Freeze Panes –> (4) Chúng ta chọn Freeze Panes –> vậy là chúng ta đã hành thành việc cố định 2 dòng và 2 cột.

Chú thích: Tùy vào chúng ta cố muốn cố định số dòng số chột và đặt con trỏ ở vị trí Ô phù hợp. Nếu chúng ta muốn cố định 2 dòng 1 cột thì đặt con trỏ ở Ô B3….

Chú ý: Nếu muốn trở về vị trí ban đầu không muốn cố định thì chúng ta chọn Freeze Panes là được.

Kết luận:
Như vậy qua bài hướng dẫn trên chúng ta đã thực hiện được việc cố định cột, dòng trong Excel. Với cách thực hiện cố định dòng, cột trên có thể áp dụng cho các phiên bản Excel 2007, 2010, 2013, 2016… Hy vọng bài viết sẻ hữu ích với mọi người đang tự học Excel.
Chúc các bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *