Word


Home / Office / Word / Cách tạo dòng chấm (……….) trong Word 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

Cách tạo dòng chấm (……….) trong Word 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

Trong quá trình soản thảo văn bản, hay làm đơn bạn trên Word, có những lúc bạn phải tạo các dòng kẻ dấu chấm. Với mong muốn chia sẻ cho những ai chưa biết, tạo dòng chấm trong Word.
Bài viết này Gocchiase, cùng hướng dẫn bạn cách tạo dòng dấu chấm trong Word trên các phiên bản Word 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

Để tạo dòng chấm trong Word chúng ta làm như sau:

Bước 1: Đầu tiên bạn mở Word lên –> Chọn tab View –> Tích chọn Ruler  –> Thanh Ruler xuất hiện.

Bước 2: Bạn chọn Click chuột đến vị trí phía bên trái (như trong hình) –> Bạn Click chọn Left Tab (Left Tab là căn dòng văn bản từ trái sang phải).

Bước 3: Tiếp theo Bạn chọn vị trí Left Tab trên thanh Ruler (Như ở trong hình).

Bước 4: Tiếp theo bạn nhấp Click đúp chuột trái vào đúng vị trí Left Tab trên thanh Ruler đã chọn ở trên  –> Xuất hiện hộp thoại Tabs.

– Tab stop position: độ dài trong văn bản sẽ xuất hiện dấu chấm khi ta bấm Tab (tính từ lề trái văn bản)
– Alignment: kiểu căn lề, có thể chọn Left – trái, Center – giữa, Right – phải…
Ở đây bạn chọn Left.
– Leader: kiểu định dạng khi bấm Tab, 1 là None – không gì cả, 2 là dấu chấm, 3 là dấu gạch ngang, 4 là dấu gạch dưới liền.
Ở đây bạn chọn 2 là dòng chấm.

Bước 5: Sau chọn ở hộp thoại Tabs  –> chọn ok  –> Tiếp theo ở đoạn (Họ và tên)  –> Bạn chọn phím tab trên máy tính.
=> Xuất hiện dòng chấm phía sau đoạn(Họ và tên) như trong hình.

Tiếp theo để muốn tạo và dòng chấm ở các đoạn khác nhau bạn làm như sau:

Bước 6: Bạn chọn vị trí Left Tab trên thanh Ruler (Như ở trong hình)  –> Click đúp chuột trái vào đúng vị trí Left Tab trên thanh Ruler –> Xuất hiện hộp thoại Tabs.

Bước 7: Sau khi tủy chỉnh hộp thoại Tabs  –> Bạn chọn ok –> Tiếp theo ở đoạn (Ngày sinh)  –> Bạn nhấn phím tab trên máy tính.
=> Xuất hiện dòng chấm phía sau đoạn(Họ và tên) như trong hình.

Ở đoạn (Quê quán) –> Bạn nhấn phím tab trên máy tính.

Bước 8: Tiếp theo ở đoạn Thông Tin thêm (như ở hình dưới) –> Bạn có thể Click đúp vào Left Tab (ở vị trí 2.5) –> Xuất hiện hộp thoại Tabs –> Chọn Clear –> chọn ok.

Tiếp theo ở đoạn (Thông tin thêm ) –> Bạn nhấn phím tab trên máy tính

=> Như vậy bạn đã hoàn thành việc tạo dòng chấm trên Word ở các vị trí mong muốn.

Lời kết
Trên đây là các bước chúng ta thực hiện việc thêm dòng chấm vào trong Word. Hy vọng bạn có thể làm xem và thực hiện thành công. Hy vọng với bài viết này sẽ hữu ích với bạn.
Chúc bạn sức khỏe và thành công.