Thủ thuật WordPress


Home / WordPress / Thủ thuật WordPress / Cách tạo hàm shortcode form ô tìm kiếm trong WordPress

Cách tạo hàm shortcode form ô tìm kiếm trong WordPress

Code tạo thanh ô tìm kiếm trong WordPress

Cách 1: Sử dụng Code

Đầu tiên bạn sẽ vào file functions.php cho đoạn mã này xuống dưới cùng

Mục đích của đoạn mã này là để tùy biến CSS dễ hơn do đã đặt Class cho nó.

Tiếp theo bạn sẽ dùng đoạn mã Shortcode chèn vào file mà bạn muốn.

Cách 2: Sử dụng Plugin Ivory Search để chèm Form vào Menu

Cách này khá đơn giản chỉ cần download về cài đặt plugin xong => Nhấp vào Ivory Search ở Menu bên trái phần quản trị

form-tim-kiem

Tiếp theo vào Menu Search => Chọn vị trí hiển thị ô tìm kiếm. Mình sẽ chọn là Menu chính

form-tim-kiem-1

Ở khu vực này cũng có một số cài đặt như:

  • Mặc định
  • Dropdown
  • Full Width
  • Sliding
  • Popup

Tại Add class to search form menu item bạn sẽ thêm Class vào để tùy chỉnh CSS dễ hơn.

Sau khi cài đặt xong đừng quên lưu lại và ra trang chủ để hưởng thành quả.

form-tim-kiem-2

Tham khảo: Quachquynh.com

Mục Lục