Web - Hosting - Domain


Home / Web - Hosting - Domain / Cách thay đổi mật khẩu root trong Ubuntu, Linux, Cen OS

Cách thay đổi mật khẩu root trong Ubuntu, Linux, Cen OS

Dưới đây là hướng dẫn truy cập vào tài khoản Admin hoặc root để đổi mật khẩu root của VPS cái Ubuntu, Linux, Cen…

Khi cài đặt đặt hệ điều hành cho VPS nhà cung cấp sẽ gửi email cho bạn tài khoản administrator để truy cập, cũng có thể bao gồm cả tài khoản root nữa. Tuy nhiên với tài khoản administrator bạn có thể truy cập và thay đổi mật khẩu root để làm việc trên VPS.

Dưới đây là cách bạn có thể truy cập VPS.

Đầu tiên bạn cần cài phẩn mềm: PUTTY: https://www.putty.org/.

Bật phần mềm và nhập địa chỉ IP của VPS để truy cập.

Sau đó bạn đăng nhập bằng tài khoản administrator được gửi trong email hoặc tài khoản root nếu có.

Sau khi đăng nhập thành công. Nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản administrator thì bạn gõ lệnh sudo -i để vào tài khoản root:

Bạn để ý khi ở tài khoản root sẽ hiển thị ký tự ‘~#’ thay vì ký tự ‘~$’

Tiếp đến, sau khi đã truy cập vào root bạn gõ lệnh: passwd để tiến hành thay đổi mật khẩu root

Sau đó bạn nhập mật khẩu cần thay đổi vào. Bạn lưu ý khi nhập mật khẩu thì trình gõ sẽ không hiển thị ký tự đã nhâp, hoặc dấu * hay dấu . nên nếu bạn không thấy hiển thị thì cũng đừng bỡ ngỡ nhé. Nhập xong nhấp Enter và nhập lại mật khẩu xác nhận một lần nữa là được.

Sau khi tạo mật khẩu tài khoản root với Ubuntu bạn cần kích hoạt đăng nhập SSH với tài khoản root.

Để kích hoạt đăng nhập root qua SSH bạn làm như sau:

Bước 1: Mở file sshd_config

Bạn nhấn E để truy cập và sửa file. Sau đó bạn sử như sau

Tìm đến dòng:

Bạn gõ dấu # phía trước để comment lệnh này.

Tiếp đến thêm 2 lệnh:

Như vậy sau khi sửa sẽ như sau:

Sau khi sửa xong bạn lưu lại và thoát ra ngoài. Để lưu lưu file và thoát bạn gõ :wq

Còn nếu bạn muốn thoát nhưng không lưu những gì đã sửa thì gõ lệnh :q!

Tham khảo tại đây: https://stackoverflow.com/questions/17535428/how-to-edit-save-a-file-through-ubuntu-terminal

Sau khi đã chỉnh sửa và lưu file bạn cần restart or reload sshd bằng lệnh sau:

Tham khảo: https://cloudviet.com.vn/huong-dan-kich-hoat-dang-nhap-ssh-voi-tai-khoan-root-tren-ubuntu-enable-ssh-root-login-ubuntu/

Ok, bây giờ bạn truy cập SSH với tài khoản root xem được chưa nhé!

Bạn cũng có thể xem video dưới đây để biết cách thực hiện