Home / Office / Excel / Cách tính phần trăm % trong Excel

Cách tính phần trăm % trong Excel

Bài viết hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về cách tính phần trăm % trong Excel. Tính phần trăm % trong Excel là bài toán thực tế, bài toán thông kê thường gặp trong quá trình học tập hay làm việc.

Để hiểu hơn về cách tính phần trăm % trong Excel chúng ta cùng xem các ví dụ sau để hiểu hơn.

Ví dụ 1: Chúng ta có bảng Excel về kết quả đạt được theo mục tiêu đề ra của các tháng. Yêu cầu ở đây là tính tỷ lệ % hoàn thành công việc của các tháng.

Bước 1: Ở đây để tính phần trăm hoàn thành công việc theo từng tháng

Chúng ta có công thức: =C4/B4

Chú thích:
– C4 là kết quả thực hiện được
– B4 là mục tiêu đề ra

Sau khi tính chúng ta có giá trị sau tuy nhiên giá trị chưa chuyển về tỷ lệ phần trăm

Bước 2: Chúng ta cần chuyển giá trị trên thành tỷ lệ %

Chúng ta (1) chọn kết quả mới tính được –> (2) Chọn Home –> (3) Chọn %

Như vậy chúng ta có kết quả tỷ lệ % hoàn thành của các tháng:

Ví dụ 2: Chúng ta có bảng Excel chi tiêu của các phòng. Yêu cầu đặt ra là tính tỷ lệ % tiền của các phòng theo tổng chi phí.

Bước 1: Để tính tỷ lệ & số tiền chi của mỗi phòng, chúng ta cần lấy số tiền của phòng chia cho tổng số tiền.

Có công thức: =C4/B10

Tuy nhiên nếu chúng ta sử dụng công thức trên để tính thì chúng ta chỉ tính được 1 phòng còn các phòng khác sẻ bị tính sai vì khi kéo công thức thì B10 sẻ bị chảy.

Chính vì thế mà chúng ta cần cố định B10 lại bằng việc nhấn F4 sau khi chọn B10. Chúng ta chọn như sau =C4/B10 và F4

Sẻ có công thức sau: =C4/$B$10

Việc thêm dấu $ trước B và 10 giúp cố định ô B10 lại.

Ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng công thức: =B4/SUM($B$4:$B$9)

Bước 2: Sau khi tính được giá trị, chúng ta cần chuyển giá trị thành tỷ lệ %

Chúng ta (1) chọn kết quả mới tính được –> (2) Chọn Home –> (3) Chọn %

Đây là kết quả tỷ lệ số tiền chi của các phòng.

Lời kết:
Như vậy qua bài viết trên chúng ta phần nào đã có thể biết cách tính phần trăm, thống kế trong Excel. Hy vọng với bài viết trên sẻ hữu ích với mọi người.
Chúc các bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *