WordPress Plugins


Home / WordPress / WordPress Plugins / Cách viết hàm tạo Menu, Sidebar và hiển thị ra ngoài WordPress

Cách viết hàm tạo Menu, Sidebar và hiển thị ra ngoài WordPress

Khởi tạo hàm, lấy menu và sidebar trong wordpress, Đây là 2 chức năng khá quan trọng của website wordpress. Nó làm cho website đang dạ về chức năng. Cũng như giúp đỡ rất nhiều trong việc quản trị website một cách hiệu quả, vì thế tiếp tục trong loạt bài hướng dẫn lập trình wordpress mình xin giới thiệu cho các bạn cách lấy menu và sidebar (get menu, get sidebar).

1. Lấy menu trong wordpress, get menu trong wordpress.

Trong website wordpress thông thường thì menu được quản lý trong phần Giao diện -> menu. Nhưng đối với theme wordpress mới khởi tạo lần đầu thì sẽ không xuất hiện menu, vì thế chúng ta cần phải viết code để khởi tạo phần menu này.

Lấy menu và sidebar trong wordpress

Không có phần menu khi mới khởi tạo theme

Cú pháp khởi tạo menu (Đăng ký 1 menu mới).

Để khởi tạo một menu mới chúng ta thêm đoạn code sau vào file functions.php.

Trong đó register_nav_menu là hàm đăng ký 1 menu mới, header-menu là id của menu do lập trình viên đặt, ‘Menu chính’ là mô ta chỏ menu đó nó sẽ được hiện trong phần admin.

Thêm nội dung cho menu.

Sau khi khởi tạo menu, trong phần giao diện của admin xuất hiện thêm phần mới tên là menu 

Hướng dẫn Lấy menu và sidebar trong wordpress

Xuất hiện phần menu khi đã khởi tạo

Chúng ta bắt đầu thêm nội dung cho menu bằng cách.

  • Điền tên menu (Sao cho dễ quản lý)
  • Thêm 1 số menu từ thanh tùy chỉnh phía tay trái.
  • Sau đó bấm tạo trình đơn.

Sau khi bấm tạo trình đơn, trong khu vực tùy chỉnh của trình đơn các bạn sẽ thấy xuất hiện các vị trí trình đơn trong chủ đề, đây là vị trí mà chũng ta đã khai báo trong phần khởi tạo trình đơn.

Sau đó bạn click chọn vị trí và lưu lại là chúng ta đã thêm nội dung cho menu thành công!!

Hướng dẫn Lấy menu trong wordpress

Hiện thị menu ra ngoài giao diện:

Để hiện thị menu ra ngoài giao diện chúng ta sử dụng đoạn code sau. Đoạn code này có thể chèn bất cứ nơi nào mà bạn muối hiển thị

Menu sẽ được hiển thị ra ngoài theo định dạng danh sách (ul, li).

Trong đó

  • wp_nav_menu là hàm get menu.
  • ‘theme_location’ là id menu mà bạn muốn lấy, ở trường họp này mình lấy id mình vừa khởi tạo ở trên
  • ‘container’ là thẻ div bao bọc bên ngoài menu, (có hoặc không).
  • ‘menu_id’ là id của thẻ ul khi hiển thị menu.
  • ‘menu_class’ là class của thẻ ul khi hiển thị menu.

Lấy menu trong wordpress

Menu đã được lấy thành công! 

  • Ngoài ra còn nhiều chức năng khác của menu các bạn có thể xem tại đây
  • Để có được menu đẹp nhưng bạn không dành code CSS bạn có thể dùng Plugin: Megamenu

2. Lấy sidebar trong wordpress. (get sidebar).

Cũng giống như menu muốn hiển thị sidebar trong phần quản lý chúng ta cần phải khởi tạo 1 sidebar mới.

Khởi tại sidebar.

Để khởi tạo sidebar chúng ta copy đoạn code này vào file functions.php

Trong đó: register_sidebar làm hàm khởi tạo nó sẽ có các thuộc tính truyền vào là id và name.

Thêm nội dung vài sidebar.

Sau khi khởi tạo vào admin -> giao diện các bạn sẽ thấy phần widget được hiển thị. Đây là phần chưa các widget và sidebar.

Hướng dẫn Lấy sidebar trong wordpress

Để thêm nội dung cho sidebar, rất đơn giản các bạn kéo thả từ bên trái qua bên phải (sidebar) và điền các nội dung tùy chỉnh và sau đó lưu thay đổi. Các widget bên phải là những widget mặt định mà wordpress cung cấp cho chúng ta.

Hiển thị nội dung sidebar ra ngoài giao diện.

Trong đó dynamic_sidebar(‘sidebar’) ) là hàm get sidebar còn tham số ‘sidebar’ là id của sidebar được đặt khi khởi tạo 1 sidebar mới.

Tổng kết vềLấy menu và sidebar trong wordpress:

Menu và sidebar là 2 thành phần rất hữu ích của wordpress, nắm được 2 thành phần này sẽ giúp website của bạn linh động hơn, và dễ dàng quản lý nội dung của website. Còn khá nhiều chức năng của menu và sidebar mình chưa giới thiệu các bạn có thể lên mạng tìm hiểu thêm, với từ khóa là get menu và get sidebar.

Tham khảo: Huykira.net

Mục Lục