Excel


Home / Office / Excel / Cách cài đặt chế độ tự động lưu save trong Excel 2016 2013 2010 2007

Cách cài đặt chế độ tự động lưu save trong Excel 2016 2013 2010 2007

Bài viết hôm nay cùng hướng dẫn với mọi người, cách cài đặt thời gian tự động lưu save file trong Excel. Việc cài đặt thời gian lưu tự động trên Excel giúp chúng ta thường xuyên lưu lại dữ liệu, trong một khoảng thời gian để tránh việc mất dữ liệu do mất điện đột ngột, máy tính bị hỏng… mà chứng ta chưa kịp lưu lại.

Cài đặt chế độ tự lưu save trong Excel:
1. Với Excel 2016, 2013
Bước 1: Đâu tiên chúng ta Click vào File

Tiếp theo chuyển qua phần Info –> Chọn Options

Bước 2: Xuất hiện cửa sổ Excel Option –> (1) Chọn đến thẻ Save –> (2) Ở phần “Save AutoRecover infomation every” chúng ta nhập thời gian tự động lưu vào với đơn vị là phút –> Click OK để hoàn tất.

Trên đây là các thao tác cài đặt thời gian tự động lưu save file trong Excel 2016, 2013

2. Với Excel 2010, 2017

Bước 1: Đầu tiên chúng ta Click (1) vào File –> (2) Chọn Options

Bước 2: Xuất hiện cửa sổ Excel Option  –> (1) Chọn thẻ Save –> (2) Ở dòng “Save Autorecover information every” ta chọn thời gian phù hợp cần lưu tự động –> Click OK để hoàn tất.

Trên đây là các thao tác cài đặt thời gian tự động lưu save file trong Excel 2010, 2007

Lời kết:
Với bài viết trên chúng ta đã có thể cài đặt được thời gian tự động lưu trong Excel. Hy vọng với bài viết trên sẻ hưu ích với mọi người.
Chúc các bạn thành công.