Home / WordPress / Cài đặt Permalinks (đường dẫn tĩnh) cho WordPress

Cài đặt Permalinks (đường dẫn tĩnh) cho WordPress

Trong quá trình đăng bài lên WordPress chúng ta nhận thấy link của bài viết có nhiều cấp, hiện ngày, tháng, năm… chúng ta muốn rút ngắn link lại cho phù hợp và tối ưu SEO sau này.

Nếu mới bắt đầu xây dựng web WordPress chúng ta cần cài đặt, tùy chỉnh URL trong Permalinks càng sớm càng tốt vì nếu sau khi Web có nhiều bài viết mà chúng ta cài đặt Permalinks thì làm link URL bị lỗi và ảnh hưởng đến SEO.

Để việc tối ưu link đó trong WordPress chúng ta sử dụng Permalinks (đường dẫn tĩnh) giúp cho link bài viết được phù hợp và chuẩn SEO hơn.

Đây là đường dẫn url của bài viết trước khi cài đặt Permalinks, xem đường dẫn này chúng ta nhận thấy nó hơi dài và nhiều cấp.

Chúng ta thực hiện cài đặt Permalinks đường dẫn tỉnh cho website WordPress:
Bước 1: Đầu tiên chúng ta vào phần quản trị WordPress –> Chọn Settings –> chọn Permalinks

Bước 2: Xuất hiện phần Permalink Settings.
Đây là phần cài đặt Permalink với nhiều lựa chọn –> chúng ta tích chọn Post name –> Save Changes lại.

Ở Permalink Setting chúng ta cùng tìm hiệu quả các cài đặt lựa chọn khác:
– Plain: Đây là kiểu link URL được chuyển về dạng số
– Day and name: Đây là kiểu link url được thêm năm, tháng, ngày vào trước tên bài viết
– Month and name: Đây là kiểu URL được thêm năm, tháng vào trước tên bài viết
– Numeric: Với kiểu link URL thì bài viết được chuyển về dạng số và thêm archives ở phía trước
– Post name: Đây là kiểu link URL tuy chỉnh lấy luôn tên bài viết rất chuận SEO
– Custom Structure: Đây là phần link URL tùy chỉnh. Chúng ta có thể thêm %category% là tên của thư mục vào link trên bài viết.

Như vậy là xong phần cài đặt đường dẫn tĩnh Permalink cho WordPress. Đây là link url sau khi cài đặt rất đẹp, tối ưu và được mọi quạn trị WordPress lựa chọn sử dụng.

Với Post name chúng ta có thể tủy chỉnh bài viết một cách tối ưu và hợp lý nhất.

Lời kết:
Như vậy là chúng ta đã cài đặt, tùy chỉnh đường dẫn với Permalinks cho WordPress. Với việc cài đặt đường dẫn tĩnh giúp trang web chúng ta được chuyển nghiệp hợp, thân thiện với công cụ tìm kiếm và người sử dụng.
Chúc các bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *