Home / Office / Excel (page 2)

Excel

Hướng dẫn tự học Excel từ căn bản đến nâng cao. Các bài viết về sử dụng Excel thông dụng hiện nay.

Hàm VALUE trong Excel – Có ví dụ cụ thể

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm Value trong Microsoft Excel Mô tả hàm Value Trong Excel, hàm VALUE sẽ lấy số trong một chuỗi ký tự trên bảng tính Excel, hay hiểu đơn giản đó là đổi chuỗi ký tự thành số. Hàm …

Xem thêm

Cách giãn dòng trong Excel

Trong quá trình nhập số liệu, chỉnh sửa file Excel, thường bạn sẻ gặp tình trạng giãn cách các dòng không đông đều bằng nhau làm cho bảng tính Excel không được đẹp và chuyên nghiệp. Trong bài này Gocchiase cùng hướng dẫn bạn, cách giãn dòng đều nhau trong …

Xem thêm

Hàm PRODUCT trong Excel – Hàm nhân trong Excel

Khi làm việc với bảng số liệu Excel, để tính phép nhân với một số liệu lớn, phức tạp chúng ta phải sử dụng hàm PRODUCT. Việc sử dụng hàm PRODUCT giúp công việc tính phép nhân nhanh hơn khi phải làm việc với nhiều mảng, nhiều số liệu. Trong bài viết …

Xem thêm