Home / Phần mềm

Phần mềm

Chia sẻ những phần mềm miễn phí hay. Nơi giới thiểu, chia sẻ các phần mềm miễn phí hay cho mọi người.

Download phần mềm iTaxViewer 1.8.7 mới nhất 2022

iTaxViewer là phần mềm đọc tờ khai thuế điện tử định dạng XML do Tổng cục Thuế phát hành. Phần mềm iTaxViewer sẽ giúp các doanh nghiệp, cá nhân đọc các tờ khai quyết toán thuế TNCN, báo cáo hóa đơn, báo cáo tài chính, tờ khai tháng – quý chính …

Xem thêm