Home / Tài liệu CNTT

Tài liệu CNTT

Python Crash Course, 2nd Edition PDF-Link Github

Với cuốn sách ebook Python Crash Course PDF này, phần đầu cuốn sách sẽ giúp bạn nắm được các khái niệm cơ bản như lists, dictionary, classes, loops,… kèm link code trên Github thực hành viết code dễ đọc với các chủ đề bài tập. Tiếp đến bạn sẽ được …

Xem thêm

Sử dụng font Awesome css các icon đẹp nhanh chóng

Nếu bạn làm Front end thường xuyên css thì font Awesome có thể đã quá quen thuộc với bạn, với việc cung cấp số lượng icon lớn gần như rất đầy đủ cho bạn sử dụng mà không cần nhờ đến thiết kế. Dưới đây là một vài thông tin …

Xem thêm