Flutter

Cài đặt Flutter trên Windown, Mac OS, Linux, Chrome OS

Flutter là framework xây dựng ứng dụng mobile đa nền tảng từ Google, nó có thể sử dụng để xây dựng ứng dụng chạy trên các hệ điều hành Mobile phổ biến hiện này là Android và iOS với chỉ một source code. Về tốc độ của Flutter được đánh giá …

Xem thêm