Home / Tài liệu CNTT / HTML-HTML5

HTML-HTML5

Html, JS, Css tạo Photo gallery giống instagram, view lightbox

Đây là đoạn code tạo bộ sưu tập ảnh đơn giản và thông dụng, khi click ảnh sẽ phóng to dạng lightbox để hiển thị ảnh to hơn, kèm nút điều khiển xem ảnh trước, sau để xem các ảnh khác. [crayon-63da66ca1ec86584192730/] Demo: https://trinhhai.w3spaces.com/photo-gallery-light-box.html Code gốc: https://www.w3schools.com/howto/howto_js_lightbox.asp

Xem thêm

Tạo Menu Responsive Navigation Bar cho mobile

Dưới đây là hướng dẫn tạo Menu reponsive phù hợp với màn hình mobile bằng CSS và Javascript Bước 1: Tạo menu với HTML: [crayon-63da66ca202b0224744420/] Bước 2: Tạo hàm JavaScript [crayon-63da66ca202bc526262358/] Bước 3: CSS cho Menu [crayon-63da66ca202c0213597008/] Như vậy sau khi hoàn thiện toàn bộ code sẽ như sau: [crayon-63da66ca202c4495667684/] Nếu …

Xem thêm