Home / Tài liệu CNTT / Lập trình Python

Lập trình Python

Python Crash Course, 2nd Edition PDF-Link Github

Với cuốn sách ebook Python Crash Course PDF này, phần đầu cuốn sách sẽ giúp bạn nắm được các khái niệm cơ bản như lists, dictionary, classes, loops,… kèm link code trên Github thực hành viết code dễ đọc với các chủ đề bài tập. Tiếp đến bạn sẽ được …

Xem thêm