Home / Thủ thuật

Thủ thuật

Chia sẻ các thủ thuật hay và hữu ích. Nơi chia sẻ các thủ thuật hay về sử dụng máy tính, facebook, điện thoại cho mọi người.

Chatbot GPT là gì? Cách đăng ký Chat GPT

Chatbot GPT là gì? GPT (Generative Pre-trained Transformer) là một mô hình ngôn ngữ mạnh mẽ được huấn luyện bởi OpenAI. Nó sử dụng một mạng neural để dự đoán kết quả tiếp theo trong một câu hoặc đoạn văn bản dựa trên nội dung đã cho. GPT được huấn …

Xem thêm