Home / WordPress

WordPress

Chia sẻ kiến thức về WordPress. WordPress nơi chia sẻ những kinh nghiệm, cách sử dụng, thu thuật hay về WordPress.

Một số hàm (Function) tùy biến tiện dụng trong wordpress

Hàm chuyển trình Soạn thảo, Widget về giao diện Classic Thêm vào trong file Function.php [crayon-63da6e80636a8002856175/] Xem chi tiết tại đây Gọi file trong functions.php [crayon-63da6e80636b2302196496/] Hàm gọi file, thư mục Với file sử dụng: [crayon-63da6e80636b6827188522/] Ví dụ: [crayon-63da6e80636ba492819624/] Để hiển thị ra frontend: [crayon-63da6e80636be304181159/] Với folder: [crayon-63da6e80636c1251679856/] Ví dụ: …

Xem thêm