Home / WordPress / WordPress Themes

WordPress Themes

Chia sẻ theme WordPress miễn phí. Các theme WordPress được chia sẻ là chính gốc của nhà phát triển.

Share theme Jnews free download 2022

If you are looking to make a news website, then JNews is a great choice. In my opinion, it is the most worth buying news theme because of its outstanding advantages. This article will share the free Jnews theme. Some advantages of JNews can be mentioned such as: 100% SEO …

Xem thêm

Làm theme wordpress dạng post-slide tin tức sự kiện

Mẫu theme wordpress dạng tin tức, sự kiện hiển thị các bài viết dạng slide carousel. Tạo 1 file Template riêng cho trang chủ (home.php): [crayon-63da6e95e431c172502800/] Như bạn thấy thì trang chủ gồm các phần: Phần 1: Slide ở đầu trang – Cái này mình dùng plugin Metaslider và nhứng …

Xem thêm

Download Theme WordPress Free

Bài viết hôm nay cùng chia sẻ các các bạn bộ sưu tập các theme WordPress miễn phí đẹp của các nhà cung cấp. Các theme WordPress được chia sẻ trong bài viết là các theme chính gốc từ nhà cung cấp, tác giả nên người sử dụng hoàn toàn …

Xem thêm