Excel


Home / Office / Excel / Chia sẻ file Excel bảng chấm công tự động 2022

Chia sẻ file Excel bảng chấm công tự động 2022

Bảng chấm công tự động Excel giúp bạn chấm công nhanh và chính xác hơn làm thủ công rất nhiều.

Hiện nay khi làm bảng chấm công các bạn làm theo cách truyền thống đó là: tạo 1 file và mở lịch xem ngày nào là thứ 7 và ngày nào là chủ nhật.

Trong trường hợp cần xử lý lại nhiều năm làm với tốc độ như thế là không ổn. Đó là lý do chúng tôi đã tạo ra file excel chấm công tự động. Chỉ cần khai báo số tháng sẽ biết được ngày nào thứ 7 và ngày nào chủ nhật. Ngoài ra file cũng sẽ tự chấm công thứ 7 hoặc không tùy theo yêu cầu của nhà quản lý.

Download: Excel

Một số thủ thuật Excel khác: