Home / Office / Excel / Chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Excel

Chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Excel

Trong quá trình làm việc với Excel chúng muốn chuyển các chữ thường thành chữ in Hoa hoặc chữ in hoa thành chữ thường…. cho phù hợp tuy nhiên chúng ta chưa biết các sử dụng hàm chuyển cho nhanh.

Trong bài viết hôm nay cùng hướng dẫn các bạn các sử dụng các hàm giúp chuyển đổi chữ trong Excel một cách đơn giản và nhanh chóng
Sau đây là 3 cách chuyển được sử dụng phổ biến nhất trong Excel.

1. Chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Excel
Hàm UPPTER được sử dụng để chuyển chữ thường thành chữ in hoa.
Công thức: =UPPER(text) hoặc =UPPER(“góc chia sẻ”) = GÓC CHIA SẺ

Ví dụ: Ở đây chúng ca có ô B5 là chữ thường cần chuyển sang chữ in Hoa.
Chúng ta có công chức: =UPPER(B5) = GÓC CHIA SẺ


2. Chuyển chữ thành viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ
Hàm PROPER được dùng để chuyển đổi chữ thường thành chữ có viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ.
Công thức: =PROPER(text) Hoặc =PROPER(“góc chia sẻ”) = Góc Chia Sẻ

Ví dụ: Ở đây chúng ta có ô B8 muốn chuyển sang chữ thường có chữ in hoa đầu tiên của mỗi chữ.
Chúng ta có công thức: =PROPER(B8) = Góc Chia Sẻ

3. Chuyển chữ in hoa sang chữ thường
Hàm LOWER được dùng để chuyển đổi chữ viết hoa thành chữ thường.
Công thức: =LOWER(text) Hoặc =LOWER(“GÓC CHIA SẺ”) = góc chia se

Ví dụ: Ở đây chúng ta có ô B11 là chữ in Hoa muốn chuyển qua chử thường
Chúng ta sử dụng công thức: =LOWER(B11) = góc chia sẻ


Cách chuyên phừ hợp với mọi phiên bản Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016

Lời kết:
Như vậy qua bài viết trên chúng ta có thể chuyển đổi chữ thường thành chữ viết hoa hay ngược lại một cách dễ hàng. Hy vọng bài viết sẻ hữu ích với mọi người. Chúc các bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *