Thủ thuật WordPress


Home / WordPress / Thủ thuật WordPress / Chuyển trang Widget về giao diện cũ với Code và Plugin WordPress

Chuyển trang Widget về giao diện cũ với Code và Plugin WordPress

Hiện tại bản WordPress 5.8 là phiên bản mới nhất, nếu bạn đã nâng cấp hay cài bản mới nhất này thì sẽ thấy giao diện Widget trong phần quản trị có chút thay đổi. Việc thay đổi này có thể làm bạn cảm thấy không quen và khó sử dụng so với giao diện Classic. Nếu bạn muốn chuyển giao diện widget mới này về giao diện phiên bản cũ thì cũng rất đơn giản.

Giao diện Widget mới

Cách 1: Bạn sử dụng đoạn Code dưới đây

Bạn dán thêm đoạn code sau vào file functions.php trong theme đang sử dụng của bạn.

Giao diện Widget cũ sau khi sử dụng code

Cách 2: Bạn có thể sử dụng Plugin Classic Widgets

Xem thêm: Cách chuyển trình soạn thảo WordPress về phiên bản cũ