Thủ thuật WordPress


Home / WordPress / Thủ thuật WordPress / Code File htaccess chuẩn mặc định WordPress

Code File htaccess chuẩn mặc định WordPress

Bạn vô tình thay đổi file .htaccess mặc định trong wordpress dẫn đến xảy ra lỗi website và bạn cần phải thay bằng code mặc định chuẩn của WordPress trong file htaccess để khắc phục được lỗi trên. Vậy làm thế nào để tạo file .htaccess mặc định?.

Mặc định file .htaccess có sẵn khi cài đặt WordPress. Thông thường bạn sẽ thấy nó nằm ngay trong thư mục gốc của WordPress. Nó chỉ có một file duy nhất và không chứa thêm bất kỳ file nào hoặc đuôi mở rộng nào khác nhé. Nếu bạn không thấy file .htaccess có thể file đã bị ẩn bạn xem cách hiện file htaccess bị ẩn trên host tại đây.

Code mặc định file .htaccess trong WordPress

Mặc định khi cài WordPress bạn sẽ thấy file .htaccess trong thư mục gốc

Nếu trong trường hợp không thấy file .htaccess trên trang quản lý cpanel, hãy chọn Setting ( ở trên góc phải màn hình) rồi chọn Show Hidden File. Khi đó bạn sẽ thế được file .htaccess xuất hiện lại trên trang quản trị của bạn.

Trong trường hợp xấu nhất là bật hiện file ẩn mà vẫn không có file này, bạn không cần phải lo lắng. Bạn có thể tạo ra file .htaccess mới cho mình, bằng cách bấm chọn mục “File” và tạo file tên “.htaccess”.

Sau khi tạo xong bạn bắt đầu vào mục Edit để chỉnh sửa file .htaccess. Bạn sử dụng đoạn code mặc định của WordPress sau:

# BEGIN WordPress
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ – [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L] # END WordPress

Tiếp theo bạn bấm lưu lại và thoát ra. Như vậy bạn đã có thể cài đặt được file .htaccess mặc định của WordPress.

Trong nhiều trường hợp bạn sử dụng trang Cloudflare để tạo bảo mật SSL miễn phí. Điều này là không nên bởi vì Cloudflare thường hay xung đột với wordpress trong vấn đề chuyển hướng từ http sang https. Hệ quả xảy ra là website của bạn sẽ không thể truy cập được khi bật SSL miễn phí từ dịch vụ này. Cơ chế hoạt động SSL free của Cloudflare là nó tạo ra lệnh chuyển hướng vào file .htaccess của wordpress dẫn đến sự xung đột trên. Nếu bạn đang sử dụng nó thì nên tắt SSL trên dịch vụ này đi và thử cài SSL cho web wordpress trực tiếp trên hosting.