Home / Tài liệu CNTT / HTML-HTML5 / Code JS, HTML highlight active link (Link đang xem, link vừa click)

Code JS, HTML highlight active link (Link đang xem, link vừa click)

Bạn muốn thêm class cho link đang xem (active) nhưng không biết làm thế nào vậy mới bạn xem đoạn javascript dưới đây nhé

Chú giải:

document.links[active].className += ‘ at’; : Thêm class=”at” vào link đang xem

Ảnh demo: