Game


Home / Game / Code Tây Hành Kỷ 2022 – Cách nhập Giftcode

Code Tây Hành Kỷ 2022 – Cách nhập Giftcode

Trong bài viết này, Gocchiase sẽ tổng hợp lại toàn bộ code Tây Hành Kỷ mới nhất trong năm 2022 và hướng dẫn cách nhập giftcode trong game đơn giản và nhanh chóng.

Tổng hợp các mã code

Thời gian cập nhật và kiểm tra code gần nhất là ngày: 02/04/2022.

Code Tình trạng
9NHANSAM Mới
9TAMKINH Mới
9PHAPKHI Mới
9TAYHANHKY Mới
9WESTWARDM Mới
9VEQUAY Mới

Xem thêm code các game hấp dẫn khác:

Cách nhập code Tây Hành Kỷ VTC

Trong giao diện chính của game nhấn vào biểu tượng dấu + và chọn Cài đặt > Nhấn vào Lễ phẩm > Tiếp tục điền mã code và nhấn Xác nhận là thành công nhé!

» How to install APK, OBB file and fix the related issues

Mục Lục