Lập trình Python


Home / Tài liệu CNTT / Lập trình Python / Sử dụng Coinmarketcap API để lấy dữ liệu giá coin bằng Python

Sử dụng Coinmarketcap API để lấy dữ liệu giá coin bằng Python

Bài viết này chia sẻ đoạn code sử dụng API của coinmarketcap để lấy dữ liệu giá, tên coin, tổng cung, biến động giá… của các đồng coin và lưu chúng vào file csv.

Dưới đây là toàn bộ code kèm chú thích:

Chương trình sau khi chạy – Lấy thông tin coin và tự động tạo và lưu vào file .csv như trong ảnh dưới đây.