CSS-CSS3


Home / Tài liệu CNTT / CSS-CSS3 / CSS tạo nút bo góc (border-radius) và đổ bóng (box-shadow) đẹp

CSS tạo nút bo góc (border-radius) và đổ bóng (box-shadow) đẹp

Bạn muốn tạo nút bấm trên website nhìn đẹp và chuyên nghiệp với bo góc mềm mại và đổ bóng xung quanh, khi di chuột qua (hover) sẽ đổi màu nền background và màu chữ. Bạn có thể tham khảo đoạn html và css dưới đây: