Mới Cập Nhật


Home / Mới Cập Nhật / Đáp án Momo tiếng Anh hôm nay – Học tiếng Anh cùng Heo Momo

Đáp án Momo tiếng Anh hôm nay – Học tiếng Anh cùng Heo Momo

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo đất MoMo tháng 9/2022 được Góc Chia Sẻ cập nhật liên tục bên cạnh Đáp án cho Heo đi thi hàng ngày. Cùng tham khảo đáp án tiếng anh Heo đất Momo để kiếm thêm heo vàng, lương thực và nhiều phần quà hấp dẫn đến từ Ví MoMo.

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo ngày 27/9

Lưu ý: Đáp án cho Heo đi học trên Momo sẽ được cập nhật trước 8 giờ sáng hàng ngày.

Đáp án nhanh: Thứ tự đáp án đúng là: 1B-2C-3A

1. Từ “airrcraft” ĐỒNG NGHĨA với từ nào sau đây?

B. Airplane

2. What do you call a person who plays the guitar?

C. Guitarist

3. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành câu sau: “Pham Tuan was __ Vietnamese to fly in to space.” (Phạm Tuân đã là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ)

A. the first

Cách vào Thi học tiếng Anh cùng Heo

  • Cách 1: Ở ô Tìm kiếm, gõ Trường học Heo đất, Ấn để vào giao diện Trường học Heo đất MoMo, kéo đến giao diện Sự Kiện, chọn sự kiện Thi Học tiếng Anh cùng Heo để vào thi.
  • Cách 2: Ở giao diện trang chủ, chọn Heo đất MoMo → Vào giao diện Heo đất → Chọn Hộp Nuôi Heo → Chọn Trường học Heo đất → Sự kiện Thi Học tiếng Anh cùng Heo

Phần thưởng thi học tiếng Anh cùng Heo MoMo

Trả lời đúng 3 câu hỏi sẽ nhận được: 50g lương thực cho 1 câu trả lời đúng; 25g lương thực cho 1 câu trả lời sai.