Template Powerpoint


Home / Office / Template Powerpoint / Tải mẫu template Powerpoint (PPT) báo cáo, lập kế hoạch kinh doanh Free

Tải mẫu template Powerpoint (PPT) báo cáo, lập kế hoạch kinh doanh Free

Download miễn phí mẫu Google Slide, template powerpoint (PPT) phù hợp với chủ đề báo cáo, lập kế hoạch kinh doanh, làm việc nhóm, chiến lược marketing và truyền thông.

– 25 slide phù hợp để trình bày các khái niệm khác nhau

– Tỷ lệ khung hình 16: 9 có thể thay đổi ngay trong Google Slides

– Một màu nền tím đẹp và minh họa phác thảo khái niệm hấp dẫn

– Bao gồm hơn 80 biểu tượng, bản đồ thế giới và hơn thế nữa

– Tải xuống dưới dạng mẫu Slide của Google hoặc template PowerPoint.

Free Download: PPT