Giáo Trình


Home / Tài liệu CNTT / Giáo Trình / eBook Giải Thuật và Lập Trình – Lê Minh Hoàng PDF

eBook Giải Thuật và Lập Trình – Lê Minh Hoàng PDF

Cuốn tài liệu Giải Thuật và Lập Trình của Lê Minh Hoàng được viết dựa trên những tài liệu thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau, bởi công sức của nhiều thế hệ thầy trò đã từng giảng dạy và học tập tại Khối Phổ thông chuyên Toán- Tin, Đại học Sư phạm Hà Nội, tác giả chỉ là người tổng hợp lại. Qua đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp đã đọc và đóng góp những ý kiến quí báu, cảm ơn các bạn học sinh – những con người đã trực tiếp làm nên cuốn sách này.

MỤC LỤC

PHẦN 1 – BÀI TOÁN LIỆT KÊ

1-Nhắc lại một số kiến thức đại số tổ hợp
2-Phương pháp sinh
3-Thuật toán quay lui
4-Kỹ thuật nhánh cận
PHẦN 2 – CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

1-Các bước cơ bản khi tiến hành giải các bài toán tin học
2-Phân tích thời gian thực hiện giải thuật
3-Đệ quy và giải thuật đệ quy
4-Cấu trúc dữ liệu biểu diễn danh sách
5-Ngăn xếp và hàng đợi
6-Cây
7-Ký pháp tiền tố, trung tố và hậu tố
8-Sắp xếp
9-Tìm kiếm
PHẦN 3 – QUY HOẠCH ĐỘNG

1-Công thức truy hồi
2-Phương pháp quy hoạch động
3-Một số bài toán quy hoạch động
PHẦN 4 – CÁC THUẬN TOÁN TRÊN ĐỒ THỊ

1-Các khái niệm cơ bản
2-Biểu diễn đồ thị trên máy tính
3-Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị
4-Tính liên thông của đồ thị
5-Vài ứng dụng của các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị
6-Chu trình Euler, đường euler, đồ thị euler
7-Chu trình Hamilton, đường đi Hamilton, Đồ thị Hamilton
8-Bài toán đường đi ngắn nhất
9-Bài toán cây khung nhỏ nhất
10-Bài toán luồng cực đại trên mạng
11-Bài toán tìm bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía
12-Bài toán tìm bộ ghép cực đại với trọng số cực tiểu trên đồ thị hai phía – thuật toán Hungari
13-Bài toán tìm bộ ghép cực đại trên đồ thị

Download: PDF