Giáo Trình


Home / Tài liệu CNTT / Giáo Trình / Giáo trình đại số tuyến tính – Nguyễn Việt Hưng pdf

Giáo trình đại số tuyến tính – Nguyễn Việt Hưng pdf

Giáo trình Đại số tuyến tính do Nguyễn Hữu Việt Hưng biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho các bạn những kiến thức về không gian vector; ma trận và ánh xạ tuyến tính; định thức và hệ phương trình tuyến tính; cấu trúc của tự đồng cấu; không gian vecto Euclid; dạng song tuyến tính và dạng toàn phương; đại số đa tuyến tính.

  • Thể loại Tài liệu miễn phí Toán học
  • Số trang 291
  • Ngày tạo 8/30/2018 4:47:34 AM +00:00
  • Loại tệp PDF
  • Kích thước 2.04 M

Download: PDF