Excel


Home / Office / Excel / Tài liệu học Excel cho người mới bắt đầu – Giáo trình Excel pdf

Tài liệu học Excel cho người mới bắt đầu – Giáo trình Excel pdf

Giáo trình Excel này là tài liệu hướng dẫn cách sử dụng Excel cho người mới bắt đầu từ cơ bản tới nâng cao một cách chuyên nghiệp nhất, ngoài ra tài liệu còn bao gồm một số bài tập mẫu rất thú vị để bạn đọc có thể thực hành tự học excel cho người mới bắt đầu.

Mục Lục

Bài 1: Nhập môn Excel

Tạo workbook trong Excel
Tạo một workbook
Nhập dữ liệu
Lưu workbook vào OneDrive trong Excel
Lưu workbook vào OneDrive
Phân tích và định dạng trong Excel
Tự động điền một cột bằng Flash Fill
Tính toán nhanh bằng hàm AutoSum
Tạo sơ đồ
Dùng định dạng có điều kiện
Cố định hàng tiêu đề phía trên cùng
Hợp tác trong Excel
Chia sẻ workbook với người khác
Cài đặt Excel trên mobile

Bài 2: Những thao tác cơ bản trong Excel

Tạo một workbook mới
Office 2013 trở lên
Office 2010
Chèn hoặc xóa một worksheet
Office 2013 trở lên
Office 2010
Di chuyển/sao chép worksheet hoặc dữ liệu trong worksheet
Windows
macOS
Web
Điền dữ liệu tự động vào các ô trong worksheet

Bài 3: In worksheet hoặc workbook

Windows
Trước khi in
In một hoặc nhiều worksheet
In một hoặc nhiều workbook
In toàn bộ hoặc một phần worksheet
In bảng Excel
In workbook vào một file
Web
In worksheet
Thay đổi vùng in lựa chọn
In worksheet đã ẩn hàng và cột
In workbook
In bảng
In số trang trên worksheet

Bài 4: Dùng Excel làm máy tính

Chi tiết cách dùng công thức cơ bản trong Excel
Dùng AutoSum
Tránh viết lại cùng một công thức
Bảng phím máy tính tương ứng với ký hiệu trong Microsoft Excel
Bài 5: Hàng & cột trong Microsoft Excel
Chèn hoặc xóa hàng & cột
Windows
Web
Chọn nội dung ô trong Excel
Chọn một hoặc nhiều ô
Chọn một hoặc nhiều hàng, cột
Chọn bảng biểu, danh sách hoặc worksheet
Đóng băng bảng để khóa hàng & cột
Đóng băng hàng hoặc cột
Bỏ đóng băng hàng hoặc cột
Ẩn hoặc hiện hàng/cột
Windows
Web
Dùng Convert T ext to Columns Wizard tách dữ liệu sang nhiều cột khác nhau
Tự động điền ngày liên tiếp trong danh sách trên Excel
Dùng Fill Handle
Dùng lệnh Fill
Thay đổi độ rộng cột hoặc chiều cao ô trong Excel
Chỉnh lại kích thước hàng
Chỉnh lại kích thước cột
Tự động chỉnh lại kích thước toàn bộ cột và hàng vừa khít dữ liệu
Hợp nhất cột trong Excel

Bài 6: Cách lọc giá trị duy nhất và xóa giá trị trùng lặp trong Excel

Lọc giá trị duy nhất hoặc xóa dữ liệu trùng lặp trên Excel cho Windows
Hướng dẫn chi tiết cách lọc giá trị duy nhất và xóa giá trị trùng lặp trên Excel
Lọc giá trị duy nhất hoặc xóa dữ liệu trùng lặp trên Excel Online
Xóa giá trị trùng lặp

Bài 7: Di chuyển & sao chép nội dung ô trong Excel

Di chuyển ô bằng cách kéo & thả
Di chuyển ô bằng cách Cut & Paste
Di chuyển hoặc sao chép ô
Di chuyển hoặc sao chép ô bằng chuột
Chèn ô đã di chuyển hoặc sao chép giữa các ô hiện tại
Sao chép chỉ các ô hiển thị
Chặn sao chép các ô trống từ việc thay thế dữ liệu
Di chuyển hoặc sao chép chỉ nội dung của một ô
Sao chép giá trị, định dạng hoặc chỉ công thức trong ô
Sao chép cài đặt độ rộng ô
Bài 8: Tìm & thay thế text, số trên worksheet
Tìm & tha y thế dữ liệu trong Excel trên Windows
Tìm dữ liệu
Thay thế dữ liệu
Tìm & tha y thế dữ liệu trong Excel trên Mac
Tìm text hoặc số trong Find & Replace
Thay thế text hoặc số bằng hộp thoại Find & Replace
Tìm text hoặc số trong thanh tìm kiếm
Thay thế text hoặc số từ bảng Search
Tìm & tha y thế dữ liệu trong Excel trên Web
Tìm dữ liệu
Thay thế dữ liệu

Bài 9: Cách gộp và bỏ gộp ô trong Excel

Cách gộp và bỏ gộp ô Excel trên Windows
Cách gộp ô
Kết hợp ô bằng CONCA TENA TE
Cách bỏ gộp ô
Cách gộp và bỏ gộp ô trên macOS
Gộp ô
Bỏ gộp ô
Tách text từ một ô thành nhiều ô
Gộp và bỏ gộp ô Excel trên Web
Gộp ô
Bỏ gộp ô
Gộp & bỏ gộp ô Excel trên iOS

Bài 10: Cách sử dụng Data V alidation trong Excel

Cách sử dụng Data V alidation trong Excel trên Windows
Cách sử dụng Data V alidation trong Excel trên macOS
Office 2013 trở lên
Office 2011
Cách sử dụng Data V alidation trong Excel trên Web
Thêm xác thực dữ liệu vào một ô hoặc một phạm vi
Thêm các kiểu xác thực dữ liệu khác
Ví dụ các công thức trong xác thực dữ liệu ở Excel
Bài 11: Nhập và xuất file văn bản
Nhập file text bằng cách mở nó trong Excel
Nhập & xuất file text trong phiên bản Office 2017 trở lên
Nhập file text bằng cách kết nối nó (Power Query)
Xuất dữ liệu sang file text bằng cách lưu nó
Nhập & xuất file text trong phiên bản Office 2016-2010
Nhập file text bằng cách kết nối nó
Xuất dữ liệu vào file text bằng cách lưu nó
Mẹo cần biết khi nhập hoặc xuất file text trong Excel
Thay đổi dấu tách dùng khi nhập file text
Thay đổi dấu tách danh sách cho file text mới (tệp tin bạn có thể tạo khi xuất bằng Save As)

Bài 12: Các định dạng số có sẵn trong Excel

Các định dạng số có sẵn trong Excel trên Windows
Định dạng số
Các định dạng số có sẵn trong Excel Online

Bài 13: Cách dùng định dạng có điều kiện trong Microsoft Excel

Định dạng có điều kiện trong Microsoft Excel cho Windows
Áp dụng định dạng có điều kiện trong báo cáo PivotT able
Dùng Quick Analysis để áp dụng định dạng có điều kiện
Định dạng ô bằng cách dùng thang 2 màu
Định dạng ô bằng cách dùng thang 3 màu
Định dạng ô bằng các thanh dữ liệu
Định dạng ô bằng một bộ icon
Định dạng ô chứa text, số, ngày hoặc giá trị thời gian
Chỉ định dạng các giá trị được xếp hạng đầu hoặc dưới cùng
Chỉ định dạng các giá trị trên hoặc dưới trung bình
Chỉ định dạng các giá trị duy nhất hoặc trùng lặp
Thiết lập quy tắc định dạng có điều kiện của riêng bạn
Dùng công thức để xác định ô cần định dạng
Sao chép và dán định dạng có điều kiện
Tìm ô chứa định dạng có điều kiện
Quản lý các quy tắc định dạng có điều kiện
Chỉnh sửa thứ tự trong các quy tắc định dạng có điều kiện được đánh giá
Xóa định dạng có điều kiện
Định dạng có điều kiện trong Microsoft Excel Online
Định dạng ô bằng thang màu
Định dạng ô bằng thanh dữ liệu
Định dạng ô theo bộ icon
Chỉ định dạng ô chứa text, số, ngày hoặc thời gian
Chỉ định dạng các giá trị được xếp hạng đầu hoặc cuối
Chỉ định dạng các giá trị trên hoặc dưới trung bình
Chỉ định dạng các giá trị duy nhất hoặc trùng lặp
Sao chép và dán định dạng có điều kiện
Quản lý các quy tắc định dạng có điều kiện
Xóa định dạng có điều kiện

Bài 14: Những thao tác định dạng dữ liệu cơ bản trong Excel

Căn chỉnh hoặc xoay text trong một ô
Microsoft Excel cho Windows
Microsoft Excel cho Web
Thay đổi định dạng một ô
Áp dụng kiểu ô
Chỉnh sửa kiểu Excel
Sao chép định dạng ô
Đóng logo vào bảng tính Excel
Microsoft Excel 2011 trở lên
Office 2016-2010
Microsoft Excel cho Web
Tạo một định dạng số tùy biến
Microsoft Excel cho Windows
Microsoft Excel cho Web

Bài 15: Hiện và ẩn các giá trị 0

Office 2011 trở lên
Ẩn hoặc hiện toàn bộ giá trị 0 trên worksheet
Ẩn các giá trị 0 trong ô được chọn
Để hiện các giá trị ẩn
Ẩn giá trị 0 do công thức trả về
Hiện các giá trị 0 dưới dạng ô trống hoặc nét gạch
Ẩn các giá trị 0 trong báo cáo PivotT able
Office 2010
Hiện hoặc ẩn toàn bộ giá trị 0 trên worksheet
Dùng định dạng số để ẩn các giá trị 0 trong ô được chọn
Dùng định dạng có điều kiện để ẩn các giá trị 0 do công thức trả về
Dùng công thức để hiện giá trị 0 dưới dạng ô trống hoặc nét gạch
Ẩn các giá trị 0 trong báo cáo PivotT able
Office 2007
Hiện hoặc ẩn toàn bộ các giá trị 0 trên worksheet
Dùng định dạng số để ẩn các giá trị 0 trong ô lựa chọn
Dùng định dạng có điều kiện để ẩn các giá trị 0 do công thức trả về
Dùng công thức để hiện số 0 dưới dạng ô trống hoặc nét gạch
Ẩn các giá trị 0 trong báo cáo PivotT able

Bài 16: Tổng quan về các công thức trong Excel

Tạo công thức chỉ giá trị trong các ô khác
Xem công thức
Nhập công thức chứa một hàm
Các thành phần cụ thể trong công thức Excel
Dùng hằng số trong công thức Excel
Dùng các tham chiếu trong công thức Excel
Kiểu tham chiếu A1
Tạo một phạm vi tới ô hoặc phạm vi trên worksheet khác ở cùng một workbook
Sự khác biệt giữa tham chiếu tuyệt đối, tương đối và hỗn hợp
Kiểu tham chiếu 3-D
Kiểu tham chiếu R1C1

Bài 17: Các hàm cơ bản trong Excel

Nhóm hàm tính tổng trong Excel 2016
Hàm SUM: Tính tổng
Hàm SUMIF: Tính tổng có điều kiện
Hàm SUMIFS: Tính tổng nhiều điều kiện
Nhóm hàm Logic trong Excel
Hàm AND: Hàm điều kiện VÀ
Hàm OR: Hàm điều kiện HOẶC
Hàm NOT: Hàm điều kiện phủ định
Hàm IF
Hàm IFS
Nhóm hàm tính giá trị trung bình trong Excel
Hàm AVERAGE: Tính giá trị trung bình
Hàm SUMPRODUCT: Tính tổng của các tích
Nhóm hàm tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong Excel 240
Hàm MAX: Tìm giá trị lớn nhất
Hàm MIN: Tìm giá trị nhỏ nhất
Hàm LAGRE: Tìm giá trị lớn nhất thứ k
Hàm SMALL: Tìm giá trị nhỏ nhất thứ k
Nhóm hàm đếm dữ liệu trong Excel
Hàm COUNT: Đếm dữ liệu kiểu số
Hàm COUNT A: Đếm dữ liệu
Hàm COUNTIF: Đếm có điều kiện
Hàm COUNTIFS: Đếm nhiều điều kiện
Nhóm hàm Toán học trong Excel
Hàm ABS: Tính giá trị tuyệt đối
Hàm POWER: Tính lũy thừa của một số
Hàm PRODUCT: Tính tích
Hàm MOD: Lấy số dư của phép chia
Hàm ROUNDUP: Làm tròn một số theo số thập phân cho trước
Hàm EVEN: Làm tròn thành số nguyên chẵn gần nhất
Hàm ODD: Làm tròn thành số nguyên lẻ gần nhất
Hàm ROUNDDOWN: Làm tròn xuống 1 số
Hàm tra cứu và kết hợp dữ liệu
Hàm VLOOKUP
Hàm CONCAT

Bài 18: Tự động đánh số hàng

Điền một chuỗi số vào cột
Dùng hàm ROW để đánh số hàng
Hiển thị hoặc ẩn icon điền dữ liệu

Bài 19: Tính toán sự chênh lệch giữa 2 ngày

Chênh lệch trong ngày
Chênh lệch trong tuần
Chênh lệch trong tháng
Chênh lệch trong năm
Tính toán thâm niên trong năm, tháng và ngày tích lũy
1. Dùng DA TEDIF để tìm tổng số năm
2. Dùng DA TEDIF cùng ym để tìm tháng
3. Dùng công thức khác để tìm ngày
4. Tùy chọn: Kết hợp 3 công thức thành một
Phép tính ngày và thời gian khác
Tính từ ngày hôm nay tới ngày khác
Tính toán ngày làm việc có hoặc không có ngày lễ
Tính thời gian đã trôi qua
Tính thời gian đã qua giữa hai ngày và giờ

Bài 20: Xác định vùng và gọi tên vùng trong công thức

Xác định và dùng tên trong công thức trên Excel trên Windows & macOS
Đặt tên một ô
Xác định tên từ phạm vi lựa chọn
Dùng tên trong công thức
Quản lý tên trong workbook bằng Name Manager
Xác định và dùng tên trong công thức trên Excel Online

Bài 21: Tạo, định dạng, phân loại và tính tổng dữ liệu trong bảng

Tạo và định dạng bảng Microsoft Excel
Tạo và định dạng bảng Microsoft Excel trên Windows & Mac
Tạo và định dạng bảng Microsoft Excel trên Web
Phân loại dữ liệu trong bảng Microsoft Excel
Phân loại bảng
Tính tổng dữ liệu trong bảng Microsoft Excel
Tính tổng dữ liệu trong bảng Microsoft Excel trên Windows và Mac
Tính tổng dữ liệu trong bảng Microsoft Excel trên Web

Bài 22: Cách lọc dữ liệu tự động trong Microsoft Excel

Cách lọc dữ liệu tự động trong Microsoft Excel cho Windows
Lọc dữ liệu bằng công cụ Filter
Lọc dữ liệu trong Microsoft Excel Online
Lọc dữ liệu trong bảng
Lọc một phạm vi dữ liệu
Các tùy chọn lọc cho bảng hoặc phạm vi
Xóa bộ lọc trong một cột
Để xóa toàn bộ bộ lọc trong bảng hoặc phạm vi

Bài 23: Cách dùng Slicer để lọc dữ liệu trong Microsoft Excel

Các thành phần trong Slicer của Microsoft Excel
Cách dùng Slicer trong Microsoft Excel cho Windows
Tạo một slicer để lọc dữ liệu
Cách dùng Slicer trong Microsoft Excel cho macOS
Tạo một slicer trong PivotT able hiện tại
Tạo một slicer trong bảng hiện tại
Định dạng một slicer
Tạo một slicer có sẵn để dùng trong PivotT able khác
Bỏ kết nối một slicer
Xóa một slicer
Cách dùng Slicer trong Microsoft Excel cho Web
Xóa một slicer

Bài 24: Tất cả các bước tạo biểu đồ trong Excel

Cách tạo biểu đồ trong Microsoft Excel cho Windows
Tạo một biểu đồ
Thêm đường xu hướng
Cách tạo biểu đồ trong Microsoft Excel cho macOS
Office cho Mac 2016

Bài 25: Thêm hoặc xóa tiêu đề trong biểu đồ

Thêm hoặc bỏ tiêu đề trong đồ thị ở Microsoft Excel cho Windows
Microsoft Excel trong Office 2011 trở lên
Microsoft Excel trong Office 2010
Thêm hoặc bỏ tiêu đề trong đồ thị ở Microsoft Excel cho Mac
Microsoft Excel trong Office 2016 trở lên
Microsoft Excel trong Office 2011 trở lên

Bài 26: Hiện/Ẩn chú giải hoặc bảng, phân tích và hiện xu hướng dữ liệu trong biểu
đồ

Hiện hoặc ẩn chú thích biểu đồ hoặc bảng dữ liệu
Office 2011 trở lên
Office 2010
Phân tích dữ liệu tức thì
Sử dụng biểu đồ thu nhỏ để hiện xu hướng dữ liệu
Thêm biểu đồ thu nhỏ vào Microsoft Excel
Định dạng biểu đồ thu nhỏ

Bài 27: Thêm hoặc xóa trục phụ trong biểu đồ Microsoft Excel

Thêm hoặc xóa trục phụ trong biểu đồ Microsoft Excel cho Windows
Thêm hoặc bỏ trục phụ trong biểu đồ Office 2010
Thêm hoặc xóa trục phụ trong biểu đồ Microsoft Excel cho macOS
Thêm trục phụ
Thêm tiêu đề cho trục phụ

Bài 28: Thêm xu hướng, đường trung bình động vào biểu đồ trên Microsoft Excel

Microsoft Excel cho Windows
Thêm một trendline – đường xu hướng
Định dạng một trendline
Thêm một đường trung bình động
Thêm một đường xu hướng hoặc trung bình động vào biểu đồ ở Office 2010
Microsoft Excel cho macOS
Thêm một trendline
Xóa một trendline

Bài 29: Cập nhật dữ liệu trong biểu đồ hiện có

Microsoft Excel cho Windows
Tạo một biểu đồ từ bảng
Cập nhật nguồn biểu đồ
Microsoft Excel cho Mac
Chỉnh sửa dữ liệu trong biểu đồ
Thay đổi trục biểu đồ được nhấn mạnh
Thay đổi thứ tự chuỗi dữ liệu
Xóa hoặc thêm chuỗi dữ liệu
Đổi màu tô chuỗi dữ liệu
Thêm nhãn dữ liệu
Thêm bảng dữ liệu
Hiển thị ngày trên trục ngang

Bài 30: Dùng Field List để sắp xếp các trường trong PivotTable

Microsoft Excel cho Windows
Thêm và sắp xếp lại các trường trong Field List
Microsoft Excel cho web

Bài 31: Cách sử dụng PivotT able để phân tích dữ liệu Excel

Hướng dẫn tạo PivotT able để phân tích dữ liệu trên bảng tính Excel
Nhóm hoặc bỏ nhóm dữ liệu trong PivotT able
Nhóm dữ liệu
Nhóm các mục lựa chọn
Đặt tên một nhóm
Bỏ nhóm dữ liệu được nhóm
Tạo PivotChart
Microsoft Excel cho Windows
Microsoft Excel cho macOS
Microsoft Excel cho web

Bài 32: Lọc dữ liệu trong PivotTable

Microsoft Excel cho Windows
Lọc dữ liệu trong PivotT able bằng slicer
Lọc dữ liệu theo cách thủ công
Microsoft Excel cho macOS
Những cách lọc dữ liệu PivotT able khác
Microsoft Excel cho Web

Bài 33: Chia sẻ workbook trong Microsoft Excel

Chia sẻ workbook trong Microsoft Excel với người khác
Chia sẻ workbook trong Microsoft Excel cho Windows
Chia sẻ workbook trong Microsoft Excel cho macOS
Bình luận và ghi chú trong workbook của Microsoft Excel
Microsoft 365
Office 2010 -2019
Thấy file người khác đã chia sẻ với bạn
Excel trên Windows
Excel trên macOS
Excel cho iOS
Excel trên Android
Bảo vệ file Excel

Bài 34: Cộng tác trên workbook Excel cùng lúc bằng Co-authoring

Trên Windows
Điều kiện đồng tác giả trong Microsoft Excel
Bước 1: Upload workbook
Bước 2: Chia sẻ nó
Bước 3: Cho phép người khác mở nó
Bước 4: Đồng tác giả với người khác
Trên Android & iOS
Để đồng tác giả trong workbook Microsoft Excel cho Android và iOS
Microsoft Excel cho Android
Trên iOS

Bài 35: Khóa, mở khóa vùng trong worksheet được bảo vệ

Chỉ khóa các ô, phạm vi nhất định trong worksheet được bảo vệ
Mở khóa các phạm vi trên worksheet được bảo vệ để người dùng chỉnh sửa

Bài 36: Các kiểu dữ liệu được liên kết

Chuyển đổi text sang một kiểu dữ liệu được liên kết trong Excel (Xem trước)
Sử dụng Data Selector để xác định kiểu dữ liệu
Xem và chèn dữ liệu từ một kiểu dữ liệu
Chuyển đổi text sang kiểu dữ liệu tổ chức
Dùng bộ chọn dữ liệu để xác định các kiểu dữ liệu có tổ chức
Xem và chèn dữ liệu từ một kiểu dữ liệu của tổ chức

Download: PDF