Home / Tài liệu CNTT / CSS-CSS3 / Giáo trình học HTML CSS, Javascript cơ bản nhất Pdf

Giáo trình học HTML CSS, Javascript cơ bản nhất Pdf

Mục tiêu giáo trình mang lại:

Cung cấp các kiến thức cơ bản về thiết kế web: HTML, CSS, JavaScript

Tìm hiểu các thành phần cơ bản của trang web

Các bước xây dựng trang web tĩnh

Xây dựng & triển khai trang web tĩnh.

Sử dụng công cụ thiết kế web phổ biến như Dreamweaver, và các công cụ hỗ trợ khác như photoshop, flash…

Nội dung giáo trình:

Phần 1: kiến thức cơ bản

Phần 2: công cụ thiết kế web

  • Dreamweaver
  • Photoshop
  • Flash
  • Một số công cụ hỗ trợ thiết kế web khác.

Giới thiệu tác giả:

Giảng viên: ThS. Nguyễn Hà Giang

Các môn dạy: Kỹ thuật lập trình, CTDL & GT, OOP, Lập trình Visual C++ & MFC, Lập trình C# Desktop Application, LT Web Application ASP.NET, Mã nguồn mở (PHP & MySQL), CC&MT PTPM.

Hướng nghiên cứu: Data Mining, Fuzzy Data Mining, Fuzzy Association Rule Mining  Semantic Web Mining,

Download: PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *