Home / Tài liệu CNTT / Javascript / Giáo trình JavaScript – Hướng dẫn học qua ví dụ ĐH FPT PDF

Giáo trình JavaScript – Hướng dẫn học qua ví dụ ĐH FPT PDF

 • Tựa: JavaScript – Hướng dẫn học qua ví dụ, phiên bản lần 2.
 • Tác giả: Steve Suehring
 • Dịch thuật: Trường Đại học FPT
 • ISBN – 13 (Bản dịch): 978-604-67-0103-3
 • Phiên bản gốc lần 2. Bản quyền bản gốc © 2010 thuộc về Steve Suehring.
 • Phiên bản dịch lần 1. Bản quyền bản dịch tiếng Việt © 2013-2016 thuộc về Đại học FPT.

Mục lục

Phần I

 • JavaScript là gì, dùng ở đâu, tại sao dùng và sử dụng như thế nào?
 • Hiểu hơn về JavaScript
 • Lập trình với JavaScript
 • Cú pháp và câu lệnh trong JavaScript
 • Làm việc với biến và kiểu dữ liệu
 • Sử dụng toán tử và biểu thức

Phần II

 • Áp dụng JavaScript
 • Điều khiển luồng với câu lệnh điều kiện và vòng lặp
 • Làm việc với hàm
 • Các đối tượng trong JavaScript
 • Mô hình đối tượng trình duyệt

Phần III

 • Tích hợp JavaScript vào thiết kế trang
 • Mô hình đối tượng tài liệu
 • Các sự kiện trong JavaScript và làm việc với trình duyệt
 • Tạo và sử dụng cookie
 • Làm việc với hình ảnh trong JavaScript
 • Sử dụng JavaScript với Web Form
 • JavaScript và CSS
 • Xử lý lỗi trong JavaScript

Phần IV

 • AJAX và tích hợp phía server
 • JavaScript và XML
 • Các ứng dụng JavaScript
 • Sơ lược về AJAX
 • Tìm hiểu thêm về AJAX

Phần V

 • jQuery
 • Giới thiệu về các thư viện và Framework của JavaScript
 • Giới thiệu về jQuery
 • Các hiệu ứng và plug-in cho jQuery

Download: PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *