Javascript


Home / Tài liệu CNTT / Javascript / Tài liệu Giáo trình Javascript Tiếng Việt cơ bản Pdf

Tài liệu Giáo trình Javascript Tiếng Việt cơ bản Pdf

Thông tin chung về ebook “Giáo trình Javascript Tiếng Việt cơ bản”

Tên tài liệu : Giáo trình Javascript Tiếng Việt cơ bản
Tác giả : (tổng hợp)
Số trang : 3 cuốn ebook
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Format : PDF
Thể loại : Programming/Web/Javascript

Javascript là một ngôn ngữ thông dịch (interpreter), chương trình nguồn của nó được nhúng (embedded) hoặc tích hợp (integated) vào tập tin HTML chuẩn. Qua bộ giáo trình Javascript căn bản này, bạn sẽ học được những kiến thức tổng quan, cách sử dụng, cách nhúng js vào html,… Cực kì bổ ích cho các bạn mới làm quen với lập trình web.

Mục lục ebook “Giáo trình Javascript Tiếng Việt cơ bản”

Bài 1: TỔNG QUAN VỀ JAVASCRIPT.
Bài 2: SỬ DỤNG JAVASCRIPT
BÀI 3: HÀM VÀ ĐỐI TƯỢNG
Bài 4: TẠO ĐỐI TƯỢNG TRONG JAVASCRIPT
Bài 5: SỰ KIỆN TRONG JAVASCRIPT

Download: PDF