Tài liệu CNTT


Home / Tài liệu CNTT / Tải giáo trình tự học ngôn ngữ lập trình Pascal Pdf

Tải giáo trình tự học ngôn ngữ lập trình Pascal Pdf

Pascal là ngôn ngữ lập trình cấp cao có lịch sử khá lâu đời, được đặt tên theo nhà toán học và triết học Blaise Pascal. Ngôn ngữ này được sử dụng cho các công việc lập trình có cấu trúc, sử dụng các câu lệnh và cho đến nay, Pascal đã phát triển qua nhiều phiên bản và ngày càng được hoàn thiện hơn để phục vụ cho nhu cầu lập trình cũng ngày càng cao hơn. Pascal là ngôn ngữ dễ học và dễ đọc, trở thành môn học trong chương trình học của nhiều quốc gia khác nhau.

Download phần mềm Pascal tại đây: Free Pascal

Pascal gồm các phần tử cơ bản như bộ ký tự 26 chữ Latin, bộ chữ số thập phân, ký tự gạch nối dưới, ký hiệu toán học; bộ từ khóa chung, tư khóa khai báo, từ khóa lệnh, từ khóa điều khiển; các tên chuẩn, tên được định sẵn trong chương trình; các danh hiệu tự đặt. Một chương trình Pascal có các thành phần chính như: phần tiêu đề, phần khai báo dữ liệu, khai báo chương trình con. Pascal có các kiểu dữ liệu kiểu đơn giản, kiểu có cấu trúc và kiểu chỉ điểm và không phân biệt chữ hoa với chữ thường, có thể đọc dưới dạng văn xuôi dễ dàng.

Bên cạnh đó thì tài liệu giáo trình lập trình web cũng được nhiều người quan tâm với các nội dung kiến thức cơ bản nhất trong lĩnh vực lập trình website, đối với những người đang có ý định theo nghề thiết kế website thì giáo trình lập trình web là cuốn cẩm nang mà các bạn nên tìm hiểu.

Phần chính của mọi chương trình Pascal là các khối lệnh, được ngăn cách bằng dấu chấm phảy. Ngôn ngữ này hỗ trợ cho lập trình có cấu trúc và lập trình hướng đối tượng, là nền tảng để viết nhiều loại ứng dụng khác nhau. Các thủ tục và hàm trong Pascal phân theo nhiều cấp khác nhau, biến và hằng được gán theo kiểu dữ liệu của chúng. Tính cấu trúc trong lập trình Pascal được thể hiện ở chỗ các dữ liệu, mệnh lệnh và chương trình đều được cấu trúc hóa.

Câu lệnh trong Pascal được chia thành câu lệnh đơn giản và câu lệnh có cấu trúc, có nhiệm vụ xác định các công việc máy tính cần xử lý nhằm hỗ trợ cho việc mô tả và khai báo các dữ liệu. Biến và các phát biểu gán phản ánh cách thức hoạt động của máy tính ở việc lưu trữ các giá trị khác nhau vào một ô nhớ tại các thời điểm khác nhau. Tùy theo quốc gia sử dụng mà Pascal cũng được mở rộng theo các trình biên dịch khác nhau như ISO PASCAL ở châu Âu, ANSI PASCAL của châu Mỹ, IBM PASCAL của hãng Microsoft…

Để dạy trẻ em học lập trình sơ khai, bạn có thể sử dụng phần mềm MSWLogo với giao diện và tính năng phù hợp cho độ tuổi tiểu học lớp 5, dựa trên nền tảng Logo, được thiết kế dựa trên mã nguồn mở, với tải MSWLogo người dùng dễ dàng vẽ đồ thị và code trong thời gian ngắn, tạo ra các trò chơi đơn giản hoặc chương trình trên máy tính.

Những đặc điểm chính của Giáo trình lập trình pascal

– Bao gồm lý thuyết, ví dụ minh họa cụ thể
– GIới thiệu về các hàm, cấu trúc chương trình pascal
– Tìm hiểu về các câu lệnh trong pascal

Download: Giáo trình lập trình Pascal PDF