Thủ thuật WordPress


Home / WordPress / Thủ thuật WordPress / Hàm check xem truy cập bằng Mobile hay Desktop trong WordPress

Hàm check xem truy cập bằng Mobile hay Desktop trong WordPress

wp_is_mobile ()
Kiểm tra xem trình duyệt hiện tại có chạy trên thiết bị di động (điện thoại thông minh, máy tính bảng, v.v.)

Thông tin chi tiết

Thẻ có điều kiện này sẽ kiểm tra xem người dùng có đang truy cập bằng thiết bị di động hay không. Đây là một hàm boolean, có nghĩa là nó trả về TRUE hoặc FALSE. Nó hoạt động thông qua việc phát hiện chuỗi tác nhân người dùng của trình duyệt ($ _SERVER [‘HTTP_USER_AGENT’])

Đừng nghĩ về chức năng này như một cách phát hiện điện thoại. Mục đích của nó không phải là phát hiện chiều rộng màn hình, mà là điều chỉnh cho các tài nguyên có thể hạn chế của thiết bị di động. Một thiết bị di động có thể có ít năng lượng CPU, bộ nhớ và / hoặc băng thông hơn. Hàm này sẽ trả về true cho máy tính bảng, vì nó cũng được coi là thiết bị di động. Nó không thể thay thế cho các truy vấn hoặc kiểu phương tiện CSS trên mỗi nền tảng.

Một cách mà chức năng này có thể được sử dụng trong chủ đề là tạo ra một phiên bản rất nhẹ của trang web không có tải trọng lớn của trang web trên máy tính để bàn. Lưu ý rằng cả phiên bản dành cho máy tính để bàn và thiết bị di động của trang sẽ vẫn cần phải đáp ứng, vì điện thoại dọc cũ hơn sẽ có chiều rộng khác đáng kể so với iPad hiện đại ở chế độ ngang. wp_is_mobile () sẽ đúng cho cả hai. Tương tự như vậy, một cửa sổ trình duyệt trên máy tính để bàn có thể không được hiển thị ở toàn bộ chiều rộng. Về cơ bản, cách tiếp cận này có thể tăng gấp đôi khối lượng công việc bạn sẽ cần đưa vào chủ đề. Tuy nhiên, đối với một chủ đề được tối ưu hóa chặt chẽ hoặc trải nghiệm di động độc đáo, nó có thể là điều cần thiết. Điều đó cũng có nghĩa là một chủ đề phù hợp có thể có ít nhất ba thông số kỹ thuật thiết kế đáp ứng khác nhau: Máy tính để bàn, Thiết bị di động và AMP.

Ngoài ra, phải cẩn thận khi sử dụng chức năng này trong một chủ đề công cộng. Nếu chủ đề của bạn hoạt động khác nhau cho thiết bị di động và thiết bị máy tính để bàn, thì bất kỳ giải pháp lưu vào bộ đệm trang nào được sử dụng đều PHẢI giữ các nhóm thiết bị di động / không di động riêng biệt. Nhiều giải pháp bộ nhớ đệm không làm được điều này hoặc tính phí cho tính năng này. Ngay cả tệp read me chi tiết nhất cũng có thể không giải thích được đầy đủ những chi tiết này.

Một vài cách dùng

Example 1:

Example 2:

Nguồn: https://developer.wordpress.org/reference/functions/wp_is_mobile/

Mục Lục