Excel


Home / Office / Excel / Hàm HLOOKUP trong Excel – Sử dụng hàm HLOOKUP do tìm theo dòng trong Excel

Hàm HLOOKUP trong Excel – Sử dụng hàm HLOOKUP do tìm theo dòng trong Excel

Ở bài trước chúng ta cũng đã tìm hiểu qua các hàm Excel thông dụng và việc sử dụng hàm VLOOKUP để dò tìm theo cột của bảng tính của cửa hàng máy tính.
Trong bài viết hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về hàm HLOOKUP trong Excel.

Hàm HLOOKUP:
Hàm HLOOKUP được sử dụng để tìm kiếm và tham chiếu theo hàng.

Cú pháp hàm HLOOKUP:

=HLOOKUP(lookup_value; table_array; row_index_num; [range_lookup])

Chú thích:
– lookup_value là một giá trị, số tham chiếu hoặc chuỗi
– table_array là một bảng dữ liệu để dò tìm và tham chiếu
– row_index_num là số hàng được dò tim, tham chiếu
– range_lookup Là phạm vi tìm kiếm, TRUE tương đương với 1 (dò tìm tương đối), FALSE tương đương với 0 (dò tìm tuyệt đối). Tham số này không bắt buộc phải luôn có trong công thức.

Sử dụng hàm HLOOKUP:

Trong bảng tính số sản phẩm nhập của cửa hàng máy tính chúng ta còn cần thêm đơn giá cho từng sản phẩm trong bảng.

Ở trong File Excel có bảng 3 – Bảng Giá chúng ta cần dò tìm ở bảng 3 để tham hiếu giá lên trên bảng 1.

Bước 1: Chúng ta chực hiện quét phần giá trị ở bảng 3 để tạo tên khối cho vùng chọn –> Chúng ta tạo tên khối chọn là BANGGIA –> nhấn enter thế là xong.

Bước 2: ở cột đơn giá bảng 1 chúng ta sử dụng hàm HLOOKUP do tìm và tham chiếu bảng 3.

Ở bảng 3 – Bảng giá chúng ta có tên sản phẩm tương ứng với giá của mỗi sản phẩm.

Chúng ta có công thức:

=HLOOKUP(D4,BANGGIA,2,0)

Chú thích:
– D4 chính là tên sản phẩm
– BANGGIA là phần giá trị của bảng 3 đề dò tìm và tham chiếu.
– 2 là chúng ta tham chiếu bảng 3 theo dòng thứ 2

Đây là kết quả sau khi chúng ta thực hiện hàm HLOOKUP để dò tìm giá trị theo dòng và tham chiếu từ bảng 3 lên bảng 1.

Các tên sản phẩm đã tương ứng với giá của từng sản phẩm.

Trường hợp cột giá trị đơn giá bị mất dẫu phẩy phân cách hàng nghìn trong Excel.

Ở bên dưới có cột Đơn Giá thì các giá trị hàng nghìn bị mất dấy phẩy phân cách và chúng ta cần phải tìm cách hiện thị dấu phẩy phân cách hàng nghìn ở cột Đơn Giá.

Cách hiển thị dấu phẩy phân cách hàng nghìn trong Excel

Bước 1: Chúng ta (1) thực hiện click chuột phải vào cột  –> (2) chọn Format Cells…

Bước 2: Xuất hiện cửa sổ Format Cells –> ở tab number  –> mục Category chọn Number  –>  ở Decimal places chọn 0 và tích vào Use 1000 Separator (,) như trong hình –> chọn ok là xong

Bây giờ ở cột đơn giá đã hiển thị dấu phẩy phân cách hàng nghìn trong Excel.

Lời kết:
Như vậy qua bài hướng dẫn trên chúng đã hiểu hơn về hàm HLOOKUP và cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel. Hy vọng bài viết sẻ hưu ích với các bạn đang học, làm quen với Excel.
Chúc các bạn thành công.