Excel


Home / Office / Excel / Hàm TEXT trong Excel – Cách sử dụng hàm TEXT trong Excel

Hàm TEXT trong Excel – Cách sử dụng hàm TEXT trong Excel

Bài viết hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về hàm TEXT và cách sử dụng hàm TEXT trong Excel. Việc sử dụng hàm TEXT giúp chuyển đổi định dạng giá trị thành dạng chuổi văn bản, phù hợp với mục đích sử dụng.

Hàm TEXT:
Hàm TEXT trong Excel được sử dụng giúp thay đổi cách hiện thị giá trị bằng việc định dạng bằng mã định dạng.
Hàm Text chuyển đổi một giá trị số thành văn bản (text) theo định dạng hiển thị được bạn chỉ định.

Cú pháp hàm TEXT:
= TEXT(value,format_text)

Chúng ta có thể hiểu là =TEXT (Giá trị bạn muốn định dạng, “Mã định dạng bạn muốn áp dụng”)
Chú thích:
– value: là giá trị số cần chuyển sang text cũng có thể là một công thức trả về giá trị số hoặc một tham số đến ô có chứa giá trị số, bắt buộc.
– format_text: là kiểu định dạng hiển thị được đặt trong dấu ngoặc kép, bắt buộc.

Các mã định dạng thường áp dụng:
– Một số định dạng kiểu số như: ###,000, #, ##0.00 …
– Một số kiểu định dạng ngày tháng năm như: dd/MM/yyy, d/MMM/yyyy…
– Ngoài ra các bạn có thể tìm hiểu thêm về các định dạng cụ thể khác.

Sau đây là cách sử dụng hàm TEXT trong Excel:

A B C D
STT Giá trị gốc Dùng hàm Text Công thức
4 1 00001 =TEXT(B4,”00000″)
5 12 00012 =TEXT(B5,”00000″)
6 123 00123 =TEXT(B6,”00000″)
7 1234 01234 =TEXT(B7,”00000″)
8 12345 12345 =TEXT(B8,”00000″)
9 3/16/2020 Monday 16 March,2020 =TEXT(B9,”dddd dd mmmm,yyyy”)
10 3/16/2020 16-Mar-2020 =TEXT(B10,”d-mmm-yyyy”)
11 3/16/2020 Monday =TEXT(B11,”dddd”)
12 3/16/2020 16 March 2020 =TEXT(B12,”dd mmmm yyyy”)
13 3/16/2020 Mar 16 2020 =TEXT(B13,”mmm dd yyyy”)
15 123456789 123 456 789 =TEXT(B14,”### ### ###”)
16 84123456789 84-123456789 =TEXT(B15,”##-#########”)
17 5.5 5.50 =TEXT(B16,”0.00″)
18 5.5 550% =TEXT(B17,”#%”)
19 5.5 ~6 =TEXT(B18,”~#”)
20 5.5978 5.60 =TEXT(B19,”0.00″)

Lời kết:
Như vậy qua bài viết trên chúng ta đã hiểu hơn về hàm TEXT và cách sử dụng hàm TEXT trong Excel. Hy vọng với bài viết trên sẽ hưu ích với mọi người.
Chúc các bạn thành công.