PHP


Home / Tài liệu CNTT / PHP / Hướng dẫn cài source Laravel vào subfolder

Hướng dẫn cài source Laravel vào subfolder

Bài viết này hướng dẫn cách cài đặt mã nguồn Laravel với subfolder. Ở đây mình ví dụ mình mình có tên miền Gocchiase.net giờ mình muốn tạo 1 subfolder mới với đường dẫn Gocchiase.net/laravel để chạy code bằng Laravel thì mình làm như sau:

Bước 1: Trong trang quản trị Hosting, máy chủ – Tại thư mục gốc của tên miền Gocchiase.net mình sẽ tạo thêm 1 thư mục mới là “laravel“.

Bước 2: Tải source laravel của bạn lên thư mục laravel vừa tạo ở bước 1.

Bước 3: Copy các file index.php, style.css, .js (nếu có), .htaccess trong thư mục laravel/public ra ngoài thư mục laravel.

Bước 4: Thay đổi đường dẫn trong file index.php ở thư mục laravel vừa copy

Thông thường có các đường dẫn như sau:

đổi thành

Bước 5: Tạo database và nhập thông số user, password vào file .env. Như vậy là xong.

Chúc bạn thành công!