Google Sheet


Home / Office / Google Sheet / Cách sắp xếp dữ liệu phức tạp với lệnh Sort Range trong Google Sheet

Cách sắp xếp dữ liệu phức tạp với lệnh Sort Range trong Google Sheet

Lệnh Sort Range sắp xếp dữ liệu phức tạp

Lệnh Sort Range trong Google Trang tính cho phép sắp xếp dữ liệu phức tạp hơn.

Ví dụ: nó có thể hoạt động với dữ liệu có tiêu đề hoặc có nhiều quy tắc sắp xếp.

Xử lý dữ liệu với tiêu đề

Lệnh Sort Range giúp bạn dễ dàng sắp xếp dữ liệu với các tiêu đề.

Ví dụ

Sắp xếp các Pokemon trong phạm vi A2:A21theo Tổng số thống kê (Total stats) của chúng, tăng dần từ nhỏ nhất đến lớn nhất (AZ).

Bảng dữ liệu:

Sort range, từng bước như sau:

 1. Chọn tất cả dữ liệu, phạm viA2:B21

 1. Nhấp vào menu Dữ liệu (Data) và tìm Sắp xếp phạm vi (Sort range)

 1. Nhấp vào Sắp xếp phạm vi (Sort range)

 1. Tích chọn Data has header row

 1. Chọn Tổng số thống kê (Total stats) là tiêu đề cho cộtB

 1. Nhấp vào Sort

Làm tốt! Bạn đã sắp xếp thành công các Pokemon theo tổng số liệu thống kê của chúng.

Phân loại nhiều cấp độ

Google Sheet cho phép bạn sắp xếp dữ liệu của mình theo nhiều cấp độ.

Ví dụ

Sắp xếp các Pokemon trong phạm vi A2:A21theo Tổng số thống kê (Total stats) của chúng, tăng dần từ nhỏ nhất đến lớn nhất (AZ) và sau đó sắp xếp kết quả dựa trên Tên (Name) của chúng .

Phạm vi sắp xếp nhiều cấp, từng bước, các bước 1, 2, 3, 4, 5 làm tương tự ví dụ phía trên:

 1. Chọn tất cả dữ liệu, phạm viA2:B21
 2. Nhấp vào menu Dữ liệu (Data) và tìm Sắp xếp phạm vi (Sort range)
 3. Nhấp vào Sort range
 4. Chọn Data has header row
 5. Chọn Total stats là tiêu đề cho cộtB
 6. Nhấp vào Thêm cột sắp xếp khác (Add another sort column)

 1. Chọn Name là tiêu đề cho cộtA

 1. Nhấp vào Sort

Hãy so sánh kết quả của ví dụ này với ví dụ trước:

Hình ảnh có hình chữ nhật màu xanh là kết quả của ví dụ đầu tiên và hình ảnh có hình chữ nhật màu xanh lá cây là kết quả của ví dụ thứ hai.

Nhìn vào các hàng 14:16.

Thứ tự của Pokemon đã thay đổi. Trong ví dụ thứ hai, chúng cũng được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

Điều này là do chúng tôi đã thêm một quy tắc sắp xếp bổ sung vào lệnh Sort range .

Mục Lục