Excel


Home / Office / Excel / Sửa lỗi tham chiếu không hợp lệ #REF! trong Excel

Sửa lỗi tham chiếu không hợp lệ #REF! trong Excel

Bạn sử dụng Excel và gặp lỗi #REF! trong khi dùng các hàm AVERAGE, SUM, VLOOKUP, SUMPRODUCT, INDEX, IFERROR,… và bạn đang không biết đây là lỗi gì và làm sao để khắc phục lỗi này. Vậy mời bạn tham khảo bài viết hướng dẫn chi tiết dưới đây của Gocchiase nhé.

Lỗi #REF! trong Excel là gì?

#REF! là tên viết tắt của từ Reference, tức là Tham chiếu. Do đó trong mọi trường hợp xuất hiện lỗi này đều hiểu là lỗi tham chiếu.

Lỗi #REF! trong Excel thường được hiển thị khi công thức tham chiếu đến ô không hợp lệ. Điều này thường xuyên xảy ra nhất khi các ô nằm trong công thức tham chiếu bị xóa hoặc bị dán đè.

Một số hàm dễ mắc phải lỗi #REF! trong Excel

Các hàm có thể dễ mắc lỗi #REF! như: AVERAGE, SUM, VLOOKUP, SUMPRODUCT, INDEX, IFERROR,…

Nguyên nhân gây lỗi #REF! và cách khắc phục

1. Lỗi #REF! do dữ liệu tham chiếu bị mất hoặc bị ghi đè

Nguyên nhân: Do cột tham chiếu, ô tham chiếu bị mất dữ liệu hoặc bị ghi đè, chèn dữ liệu khác. Ở đây mình minh họa với cột tham chiếu dữ liệu bị mất.

Ví dụ: Cột D chứa dữ liệu điểm môn Lý bị xóa. Mình sẽ minh họa cụ thể qua 2 bước phía dưới nha.

Bước 1: Mình có bảng dữ liệu tính toán đang rất OK.

Khắc phục lỗi #REF!.

Bước 2: Vì một lí do gì đó vô tình cột chứa điểm Lý bị mất dữ liệu. Sẽ xuất hiện lỗi #REF! như hình.

Lỗi #REF! xuất hiện.

Cách khắc phục: Kiểm tra hàm tính toán bị mất dữ liệu ở ô tham chiếu nào và bổ sung cho hàm. Ở đây mình bổ sung cột dữ liệu điểm Lý nên Excel trả kết quả như hình.

Khắc phục lỗi #REF!.

2. Lỗi #REF! do các ô tham chiếu không có sẵn, vượt quá phạm vi

Nguyên nhân: Khi bạn thao tác nhập lệnh bị vượt quá phạm vị dữ liệu khai báo nên Excel sẽ trả về lỗi #REF!.

Ví dụ: Như hàm VLOOKUP ở hình minh họa mình đã chọn phải dãy tham chiếu chứa 4 cột nhưng nhập lệnh tìm kiếm cho 5 cột như lệnh trong hình.

Bảng dữ liệu ví dụ lỗi #REF!.

Sau khi khai báo lệnh như trên Excel báo lỗi #REF! như hình.

Lỗi #REF! xuất hiện.

Cách khắc phục: Kiểm tra và chỉnh sửa lại đúng với số lượng dữ liệu cần tìm kiếm trong hàm. Ở đây mình chỉnh sửa lại thành 4 cột nên Excel cho ra kết quả như hình.

Khắc phục lỗi #REF!.

3. Lỗi #REF! do copy dữ liệu từ file Excel này sang file Excel khác

Nguyên nhân: Thường gặp khi sao chép dữ liệu từ bảng Excel này qua Excel khác mà ô chứa dữ liệu không trùng khớp.

Ví dụ: Như trong hình minh họa, mình nhập dữ liệu bảng tính ở cột A đến E và tính tổng ở cột F.

Bảng dữ liệu minh họa.

Sau khi sao chép qua file Excel khác thì Excel báo lỗi #REF! như hình

Lỗi #REF! xuất hiện.

Cách khắc phục: Bạn kiểm tra lại vùng dữ liệu sao chép sao cho trùng khớp với file gốc. Ở đây mình chỉnh lại ô dữ liệu sao chép nên Excel sẽ hiển thị kết quả như hình minh họa.

Khắc phục lỗi #REF!.

4. Lỗi #REF! do tham chiếu tới 1 file đang đóng

Nguyên nhân: Thường xảy ra khi sử dụng hàm Indirect để tham chiếu tới một đối tượng bên ngoài bảng tính đang làm việc và bảng tính được tham chiếu đang đóng.

Cách khắc phục: Mở bảng tính được tham chiếu hoặc thay đổi phương pháp tham chiếu.

Trên đây là bài viết về lỗi #REF! trong Excel và những cách sửa lỗi #REF! trong Excel. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn khắc phục được và hiểu rõ hơn về lỗi này.

Tham khảo: Thegioididong.com

Mục Lục