Javascript


Home / Tài liệu CNTT / Javascript / Mã code js nhập mật khẩu để chuyển tới trang download

Mã code js nhập mật khẩu để chuyển tới trang download

Bạn muốn người dùng phải nhập mật khẩu để chuyển tới khi download. Vậy bạn có thể tham khảo đoạn code Javascript dưới đây:

Cách làm đơn giản với 3 bước sau:

1. Bước 1: Các bạn tạo một trang mới và chuyển sang khung soạn thảo Html, chép và dán hết đoạn code bên dưới vào và lưu lại nhé

Mình đặt tên chuyen-huong cho dễ nhớ

Chú ý: Đoạn code time=”6789″ thì 6789 ở đây chính là mật khẩu, nếu người dùng nhập đúng thì mới chuyển hướng như vậy bạn có thể thay số 6789 bằng số nào mà bạn thích.

2. Bước 2: Bây giờ mình sẽ có một trang chuyển hướng như vậy:

https://www.gocchiase.net/chuyen-huong
Trang yêu cầu nhập mật khẩu

3. Bước 3 : Các bạn thêm dòng ?t=<địa-chỉ-muốn-đến>  theo sau trang chuyển hướng trên thành

https://www.gocchiase.net/chuyen-huong?t=<địa-chỉ-muốn-đến>

Giả sử bạn muốn chuyển đến trang đích là : https://www.taisachmoi.com/
Thì lúc này bạn sẽ chỉnh đường link như sau
https://www.gocchiase.net/chuyen-huong?t=https://www.taisachmoi.com/
Lúc này thì khi một user click vào link trên sẽ dẫn đến một trang yêu cầu người dùng phải nhập mật khẩu để mà bạn tạo ở bước 1. Khi người dùng nhập đúng mật khẩu vào ô Mã Bảo Mật sẽ tự động chuyển tới trang Download.
Vậy là xong nhé. Chúc các bạn làm thành công