Home / Thủ thuật / Thủ thuật máy tính / Macbook - Mac OS / Tải notepad++ cho Mac | Download Notepad++ for Mac

Tải notepad++ cho Mac | Download Notepad++ for Mac

Đây là ứng dụng cho phép bạn sử dụng Notepad ++ trực tiếp trên Macbook (Mac OS) mà không cần máy ảo, bạn có thể download về máy MAC miễn phí. Nó được tạo ra từ các bản phân phối Wine và Wineskin có sẵn miễn phí với tất cả các cài đặt được định cấu hình để hoạt động từ trong một trình bao bọc ứng dụng duy nhất.

Điều tuyệt vời hơn nữa, mọi thứ cần thiết trên Notepad++ đều có trong ứng dụng 56MB này.

Xin gửi lời cảm ơn tới WineHQ và Wineskin và cộng đồng đáng kinh ngạc của họ, người sáng tạo tuyệt vời của Notepad ++ for Mac, Don Ho và tất cả những người đã biến điều này thành hiện thực (cả hai đều không được liên kết với trang web này). Bạn có thể chia sẻ trình bao bọc ứng dụng một cách tự do và bạn có thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào bạn muốn.

Download: Notepad++ for Mac

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *